Touchpoint
Trong lĩnh vực quảng cáo, một touchpoint là bất kỳ điểm tương tác nào giữa người dùng tiềm năng và thương hiệu. Touchpoint có thể là bất cứ điều gì, từ việc xem quảng cáo trực tuyến đến .truyền thông truyền miệng.

Touchpoint trong quảng cáo là gì?

Một touchpoint đề cập đến bất kỳ điểm tương tác nào mà một người dùng tiềm năng tiếp xúc với một thương hiệu trong hành trình sử dụng của họ. Touchpoint đóng vai trò quan trọng trong việc đưa người dùng tiềm năng đến quá trình chuyển đổi và một hành trình người dùng thường bao gồm nhiều touchpoint, mà người dùng tham gia trước khi chuyển đổi. Mọi thứ từ việc nói chuyện với bên đại diện bán hàng, xem một quảng cáo video trực tuyến, đến việc xem sản phẩm hoặc dịch vụ lần đầu tiên đều có thể là một touchpoint.

Trong quảng cáo di động, việc thực hiện nhấp vào quảng cáo tìm kiếm, mở một bản tin, hoặc ấn vào quảng cáo banner là những touchpoint mà người dùng có thể trải qua. Các touchpoint này có nhiều biến thể khác nhau tùy thuộc vào thời gian, kênh và thiết bị, và việc phân tích tương tác giúp nhà quảng cáo đặt ra hành trình người dùng tối ưu nhất để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Touchpoint và phân bổ trên di động

Touchpoint là một thành phần quan trọng của việc phân bổ trên di động được nhà quảng cáo sử dụng để xác định các chiến dịch quảng cáo nào nên được ghi nhận vì đã dẫn đến một chuyển đổi.

Tại sao touchpoint quan trọng?

Thúc đẩy chuyển đổi

Touchpoint là vật trung gian giữa giai đoạn nhận biết ban đầu và chuyển đổi, và những điểm này kết nối người dùng tiềm năng tới các bước tiếp theo trong hành trình sử dụng của họ cho đến khi họ chuyển đổi.

Nhìn chung, luôn có một lý do thúc đẩy việc cài đặt một ứng dụng, và touchpoint đóng vai trò dẫn dắt người dùng trên hành trình sử dụng cho tới bước chuyển đổi.

Xác định chiến dịch quảng cáo hiệu quả và cung cấp dịch vụ phân bổ

Touchpoint giúp nhà quảng cáo xác định và so sánh hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo khác nhau. Bằng cách sử dụng các giải pháp quảng cáo như các đối tác đo lường di động (MMPs) (MMP), nhà quảng cáo có thể dễ dàng thu thập dữ liệu và đo lường tỷ lệ thành công của mỗi touchpoint. Những chỉ số này đóng vai trò chính trong việc phân tích touchpoint nào, và cụ thể là chiến dịch và/hoặc kênh quảng cáo nào dễ tiếp cận nhất hoặc phổ biến nhất trong việc thúc đẩy tương tác người dùng. Sau đó, nhà quảng cáo có thể chỉ ra đúng touchpoint có giá trị nhất dẫn đến chuyển đổi và cung cấp dịch vụ phân bổ một cách chính xác.

Cải thiện hành trình người dùng

Phân loại các điểm tương tác khác nhau như touchpoint và đo lường hiệu quả của mỗi điểm có thể giúp nhà quảng cáo nắm được về hành vi của người dùng và sở thích/không thích của họ. Nhà quảng cáo có thể sử dụng thông tin này để tạo ra một trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho người dùng và đáp ứng theo sở thích của họ, tối ưu hóa bất cứ touchpoint nào mang lại kết quả tích cực trong khi loại bỏ những touchpoint có mức tương tác thấp. Với hành trình người dùng được cải thiện, touchpoint có khả năng tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với người dùng tiềm năng, đưa họ đi qua quy trình hiệu quả hơn để đạt được chuyển đổi.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.