Impression fraud (Gian lận Impression)
Impression fraud (Gian lận Impression)
Gian lận Impression là một loại gian lận quảng cáo di động tạo ra các lượt xem quảng cáo giả mạo.

Gian lận Impression là gì?

Gian lận Impression , còn được biết đến là gian lận hiển thị, là một loại gian lận quảng cáo di động tạo ra các lượt xem quảng cáo giả mạo. Loại gian lận này gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo dựa trên mô hình thanh toán CPM, vì điều này có thể dẫn đến việc họ phải trả tiền cho những quảng cáo mà người dùng thực sự không nhìn thấy.

Gian lận Impression hoạt động như thế nào?

Gian lận Impression có thể được thực hiện thông qua các bot, các kịch bản tự động mô phỏng hành vi của người dùng thực và làm tăng số liệu quảng cáo giả. Ví dụ, một kẻ gian lận có thể sử dụng một bot để lặp đi lặp lại việc tải một quảng cáo trên một trang web, tạo ra Impression  rằng quảng cáo đã được xem bởi một số lượng lớn người dùng.

Kẻ gian lận cũng sử dụng phần mềm độc hại để thực hiện gian lận Impression . Phần mềm độc hại này được thiết kế ẩn trên thiết bị của người dùng và tự động tải quảng cáo trong nền, tạo ra Impression rằng quảng cáo đã được xem bởi một người thực sự.

Gian lận Impression so với gian lận nhấp chuột

Gian lận Impression, như tên gọi, liên quan đến việc tạo ra các Impression giả mạo.

Gian lận nhấp chuột, trái lại, liên quan đến việc tạo ra các nhấp chuột quảng cáo giả mạo hoặc gian lận. Mục tiêu của gian lận nhấp chuột là tạo ra Impression rằng một quảng cáo đã được nhấp vào bởi nhiều người hơn so với thực tế, điều này có thể dẫn đến việc nhà quảng cáo trả tiền cho các quảng cáo mà người dùng thực sự không nhấp vào.

Cả hai loại gian lận Impression và gian lận nhấp chuột đều rất nhức nhối trong ngành quảng cáo di động, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nhà quảng cáo mỗi năm. Để phòng tránh những vấn đề này, các nhà quảng cáo sử dụng các MMP như Airbridge  để xác định và ngăn chặn các lưu lượng gian lận.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.