Click injection
Click injection
Click injection là một dạng gian lận tạo ra những lượt nhấp quảng cáo giả mạo bằng phần mềm hay mã độc hại.

Click injection là gì?

Click injection là một dạng gian lận trên ứng dụng di động liên quan đến phần mềm hay mã độc hại để tạo ra lượt nhấp giả mạo vào quảng cáo hoặc các thành phần khác trong ứng dụng. Mục tiêu của click injection thường là tạo ra doanh thu cho nhà phát triển ứng dụng hoặc quảng cáo. Điều này có thể được thực hiện với các kỹ thuật khác nhau, như mô phỏng tương tác của người dùng với ứng dụng, tạo ra lượt nhấp giả mạo hoặc sử dụng bot để tự động hóa quá trình.

Click injection so với click spamming

Click injection và click spamming đều là những dạng gian lận ứng dụng di động liên quan đến việc tạo ra lượt nhấp giả mạo vào quảng cáo hoặc các yếu tố khác trong ứng dụng. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa chúng:

Click injection là một dạng gian lận ứng dụng di động phức tạp hơn, sử dụng phần mềm hay mã độc hại để tạo ra lượt nhấp giả mạo vào quảng cáo. Mục tiêu của nó là tăng doanh thu cho nhà phát triển ứng dụng hoặc quảng cáo.

Ngược lại, click spamming là một dạng gian lận ứng dụng di động đơn giản hơn, thường liên quan đến việc sử dụng bot hoặc các công cụ tự động khác để tạo ra một lượng lớn lượt nhấp giả mạo vào quảng cáo. Mục tiêu là tăng doanh thu cho nhà phát triển ứng dụng hoặc quảng cáo bằng cách giả mạo số lượt nhấp vào quảng cáo hoặc các yếu tố khác trong ứng dụng.

Nói chung, click injection khó phát hiện hơn vì nó có thể mô phỏng tương tác thực của người dùng với ứng dụng, làm cho việc xác định gian lận trở nên khó khăn đối với các nhà quảng cáo hay nhà phát triển ứng dụng. Tuy nhiên, so với click injection, click spamming dễ phát hiện hơn vì nó tạo ra lượt nhấp giả mạo theo một mô hình lặp đi lặp lại.

Click injection hoạt động như thế nào?

Có nhiều kỹ thuật có thể được sử dụng để thực hiện click injection. Một phương pháp phổ biến là mô phỏng tương tác của người dùng với ứng dụng, như tạo ra lượt nhấp giả mạo hoặc sử dụng bot để tự động hóa quá trình. Những lượt nhấp giả mạo này có thể được tạo ra sao cho chúng trông như là từ người dùng thực, làm cho việc xác định gian lận trở nên khó khăn đối với các nhà quảng cáo hay nhà phát triển ứng dụng.

Một kỹ thuật khác thường được sử dụng trong click injection là cài đặt phần mềm hay mã độc hại trên thiết bị của người dùng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách khiến người dùng tải xuống một ứng dụng có vẻ hợp lệ hoặc bằng cách lợi dụng các lỗ hổng trong hệ điều hành của thiết bị. Khi mã độc hại được cài đặt, nó có thể tạo ra lượt nhấp giả mạo vào quảng cáo hoặc các yếu tố khác trong ứng dụng.

Những vấn đề mà click injection gây ra và làm thế nào để ngăn chặn chúng?

Click injection có thể gây ra một số vấn đề, bao gồm giảm doanh thu quảng cáo cho những nhà phát triển ứng dụng hợp lệ, tăng chi phí cho những nhà quảng cáo và làm giảm trải nghiệm người dùng của ứng dụng. Những nhà quảng cáo có thể không đạt được tỷ lệ nhấp mong muốn, và họ có thể phải trả tiền cho những lượt nhấp giả mạo, dẫn đến việc chi phí tăng và giảm doanh thu. Ngoài ra, người dùng có thể bị ảnh hưởng bởi quảng cáo mà họ không có ý định xem, và sự xuất hiện của phần mềm hay mã độc hại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của ứng dụng.

Để ngăn chặn click injection, các ứng dụng di động có thể xem xét việc sử dụng một MMP như  Airbridge để triển khai các giải pháp phát hiện và bảo vệ khỏi gian lận quảng cáo di động. Ngoài giải pháp chuyên môn khi sử dụng MMP, các ứng dụng di động cũng nên triển khai một vài phương pháp khác, như thiết lập các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ khỏi mã độc hại và các loại tấn công mạng khác.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.