Click fraud (Gian lận lượt nhấp)
Click fraud (Gian lận lượt nhấp)
Gian lận lượt nhấp là một dạng lừa đảo quảng cáo có chủ đích làm tăng số lượt cài đặt ứng dụng di động hoặc số hành động được thực hiện trong ứng dụng bằng cách liên tục bấm vào quảng cáo hoặc sử dụng ngôn ngữ lập trình tự động để tạo ra những lượt bấm giả mạo.

Click fraud là gì?

Gian lận lượt nhấp trong đo lường di động đề cập đến việc làm tăng số lượt cài đặt ứng dụng di động hoặc số hành động được thực hiện trong ứng dụng bằng cách liên tục bấm vào quảng cáo hoặc sử dụng ngôn ngữ lập trình tự động để mô phỏng những lượt bấm. Loại gian lận này có thể khiến nhà quảng cáo di động chi trả nhiều hơn mức cần thiết cho các chiến dịch quảng cáo của họ, bởi họ phải thanh toán cho những lượt bấm giả mạo thay vì những lượt bấm hợp lệ. Ngoài ra, nó có thể khiến dữ liệu hiệu suất quảng cáo và tương tác người dùng không chính xác.

Gian lận lượt nhấp có những loại nào?

Dưới đây là danh sách một số loại gian lận lượt nhấp phổ biến trong việc phân bổ trong ứng dụng di động.

  • Bấm tự động sử dụng ngôn ngữ lập trình tự động hoặc bot để liên tục bấm vào quảng cáo.
  • Bấm thủ công được thực hiện bởi người thật, họ sẽ click vào quảng cáo nhiều lần một cách thủ công để tăng số liệu một cách không chính xác.
  • GIan lận cạnh tranh xảy ra khi nhà quảng cáo bấm vào quảng cáo của đối thủ để tăng chi phí của họ.
  • Tự bấm là hành động của bên phía nhà quảng cáo bấm vào quảng cáo của chính mình để làm tăng số liệu giả.
  • Kiểm thử thiết bị đề cập đến việc nhiều thiết bị được sử dụng để tạo ra nhiều lượt bấm vào quảng cáo, thường được thực hiện bởi những kẻ gian lận.
  • Chèn lượt bấm xảy ra khi một ứng dụng độc hại chạy trên một thiết bị và gửi những lượt bấm giả mạo đến một quảng cáo, đây là một dạng lừa đảo trên ứng dụng di động

Nhà quảng cáo di động nên hiểu rõ về những loại gian lận bấm này và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn chúng. Hãy xem cách nhà quảng cáo sử dụng Airbridge để ngăn chặn việc lừa đảo bấm và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo của họ.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.