SKAdNetwork (SKAN)
SKAdNetwork (SKAN)
SKAdNetwork (SKAN) là một cơ chế cho việc đo lường và xác định nguồn gốc của việc cài đặt ứng dụng di động trên hệ điều hành iOS.

SKAdNetwork (SKAN là gì)?

SKAdNetwork, hay SKAN, là một cơ chế cho quá trình đo lường và xác định nguồn gốc của cài đặt ứng dụng di động trên iOS phiên bản 14 trở lên. Nó cho phép các nhà quảng cáo di động đánh giá hiệu suất các chiến dịch quảng cáo của mình bằng cách cung cấp dữ liệu về lượt cài đặt và các sự kiện trong ứng dụng mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Tại sao cơ chế SKAN được phát triển và giới thiệu?

SKAdNetwork được giới thiệu bởi Apple như một giải pháp để cân bằng giữa nhu cầu về đo lường và nhu cầu về quyền riêng tư của người dùng. Trước khi có SKAdNetwork, các nhà quảng cáo di động có thể thu thập dữ liệu cá nhân như ID người dùng và thiết bị, từ đó cho phép họ theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo của họ một cách chi tiết. Tuy nhiên, sự tự do này đã gây ra lo ngại về quyền riêng tư của người dùng và bảo mật dữ liệu. Với SKAdNetwork, Apple hướng đến việc cung cấp một cơ chế cho phép nhà quảng cáo đo lường hiệu suất của chiến dịch mà không làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng, bằng cách sử dụng một định danh duy nhất gọi là SKAdNetwork ID cùng thời gian trễ ngẫu nhiên cho việc báo cáo sự kiện cài đặt.

Cơ chế hoạt động của SKAN

Đối tượng sử dụng chủ yếu

  • Ứng dụng mục tiêu (Target app) là những ứng dụng mà người dùng có thể tải xuống sau khi nhấp vào một quảng cáo. Nhà phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm tích hợp khung SKAdNetwork vào ứng dụng của họ và gửi xác nhận cài đặt đến mạng quảng cáo. Điều này cho phép mạng quảng cáo sử dụng SKAdNetwork ID để xác định nguồn gốc của cài đặt và sự kiện và gán chúng cho quảng cáo và chiến dịch tương ứng.
  • Các ứng dụng bên xuất bản (Publishing app) là những ứng dụng hiển thị quảng cáo mà người dùng có thể nhấp vào để tải xuống ứng dụng mục tiêu. Nhà xuất bản gán một SKAdNetwork ID duy nhất cho mỗi quảng cáo và truyền nó đến mạng quảng cáo.
  • Ad network là những bên trung gian xử lý việc phân phối quảng cáo và nhận xác nhận cài đặt từ các ứng dụng mục tiêu. Họ xác định nguồn gốc của cài đặt và sự kiện, đồng thời gán chúng cho loại quảng cáo và chiến dịch tương ứng bằng cách sử dụng SKAdNetwork ID do nhà xuất bản cung cấp.
  • Đối tác đo lường di động (Mobile Measurement Partners - MMP) là các công cụ đo lường và xác định nguồn gốc của bên thứ ba mà nhà quảng cáo có thể sử dụng để theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo.

SKAN đo lường chuyển đổi như thế nào?

  1. Trong ứng dụng xuất bản, nhà xuất bản gán một SKAdNetwork ID cho quảng cáo của họ. Khi người dùng nhấp vào một quảng cáo trên ứng dụng này, mạng quảng cáo sẽ nhận được SKAdNetwork ID.
  2. Khi người dùng cài đặt ứng dụng mục tiêu, ứng dụng xuất bản gửi xác nhận cài đặt đến mạng quảng cáo, bao gồm SKAdNetwork ID. Cài đặt này còn được biết đến như một sự kiện chuyển đổi.
  3. Mạng quảng cáo sử dụng ID này để xác định nguồn gốc của cài đặt cho quảng cáo và chiến dịch tương ứng.
  4. Mạng quảng cáo cũng nhận các sự kiện như lượt xem hay kết xuất StoreKit (StoreKit render) từ ứng dụng. (Sự kiện lượt xem được kích hoạt bởi nhà xuất bản khi quảng cáo được hiển thị ít nhất 3 giây và thông báo cho SKAdNetwork rằng bộ đếm thời gian 3 giây đã kết thúc. Sự kiện StoreKit render được kích hoạt bởi nhà xuất bản khi người dùng tương tác với quảng cáo và nhà xuất bản hiển thị StoreKit của ứng dụng được quảng cáo.)
  5. Ngoài đo lường cài đặt, SKAdNetwork cũng cho phép đo lường các sự kiện trong ứng dụng, như một giao dịch mua sắm hoặc hoàn thành cấp độ trò chơi. Nhà phát triển ứng dụng có thể gửi lên tới 10 sự kiện trong ứng dụng khác nhau đến mạng quảng cáo, sau đó sử dụng chúng để đo lường hiệu suất của chiến dịch quảng cáo trong việc thúc đẩy tỷ lệ tương tác và chuyển đổi.
  6. Khung thời gian gửi về phân bổ của SKAN có thể lên đến 30 ngày từ khi người dùng nhấp vào quảng cáo đến khi cài đặt. Tuy nhiên, các postback của SKAdNetwork đi kèm với độ trễ ngẫu nhiên để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Những độ trễ này tiếp tục cho đến khi bộ đếm thời gian chạy hết và thời gian chờ được thiết lập ít nhất là 24 giờ. Khi bộ đếm thời gian kết thúc, mạng quảng cáo và MMP sẽ nhận được postback.

Một số hạn chế của SKAN và làm cách nào để vượt qua chúng

Một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà quảng cáo di động đối mặt với SKAdNetwork là sự thiếu hụt dữ liệu chi tiết. Với SKAdNetwork ID, họ không thể thu thập dữ liệu cá nhân như ID người dùng hay thiết bị. Ngoài ra, một giá trị chuyển đổi SKAdNetwork chỉ được định nghĩa bởi 6 bit - tức là chỉ cho phép 64 giá trị để sắp đặt tín hiệu về hoạt động sau cài đặt của người dùng.

Một thách thức khác mà các nhà quảng cáo di động phải đối mặt là sự trễ ngẫu nhiên khi báo cáo sự kiện cài đặt. Điều này gây khó khăn khi theo dõi hiệu suất của chiến dịch theo thời gian thực.

Sử dụng một MMP như Airbridge có thể giúp các nhà quảng cáo di động vượt qua thách thức này. Airbridge cung cấp các kịch bản giá trị chuyển đổi phổ biến nhất được thiết lập sẵn, cho phép nhà quảng cáo tùy ý quyết định lựa chọn tốt nhất cho ứng dụng của mình. Tìm hiểu thêm về cách giải pháp SKAdNetwork của Airbridge có thể giúp đơn giản hóa nỗ lực để thành công trên iOS trong khi tuân thủ chính sách quyền riêng tư của Apple.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.