Click redirection (Điều hướng nhấp chuột)
Click redirection (Điều hướng nhấp chuột)
Điều hướng nhấp chuột (Click redirection) - hay điều hướng tự động, là hành động sử dụng script để chuyển hướng người dùng nhấp chuột vào quảng cáo đến một website hoặc trang đích khác so với ý định ban đầu.

Điều hướng nhấp chuột là gì?

Click redirection - Điều hướng nhấp chuột (hay automatic redirection - điều hướng tự động), trong ngữ cảnh của quảng cáo di động, đề cập đến việc sử dụng script lôi kéo nhằm chuyển hướng người dùng nhấp chuột vào quảng cáo đến một website hoặc trang đích khác. Hình thức lừa đảo này thường được phát hiện trên các trang web di động. Click redirection tạo ra số liệu giả mạo và khiến cho quảng cáo trở nên thành công hơn so với thực tế, cho phép nhà xuất bản đạt được lợi ích tài chính từ hành vi gian lận.

Cơ chế hoạt động của điều hướng nhấp chuột

Cơ chế đằng sau click redirection bao gồm việc sử dụng các đoạn script hoặc mã nguồn mở có thể chuyển hướng người dùng khi họ nhấp chuột vào một liên kết hoặc quảng cáo trên một trang web. Những đoạn mã này có thể được đặt trên trang web của nhà xuất bản hoặc nhúng trực tiếp trong quảng cáo. Khi người dùng nhấp chuột vào một trong hai, đoạn mã sẽ được kích hoạt và chuyển hướng họ đến một trang web khác (thường là website của bên thứ ba) mà không hề có thông báo hay hỏi ý kiến đồng thuận trước đó. Phương pháp lừa đảo này có thể được thực hiện thông qua nhiều cách, chẳng hạn như sử dụng chuyển hướng HTTP, thẻ HTML meta refresh, hoặc mã JavaScript.

Các nhà quảng cáo di động có thể ngăn chặn điều hướng nhấp chuột bằng cách nào?

Để chống lại click redirection, các công ty có thể làm việc với một đối tác đo lường di động (Mobile Measurement Partner - MMP) như Airbridge để xác minh nhấp chuột và phát hiện bot, từ đó đảm bảo chiến dịch quảng cáo của họ không bị ảnh hưởng. Các dịch vụ MMP có thể phát hiện và ngăn chặn gian lận trong số liệu nhấp chuột bằng cách phân tích các mô hình hành vi người dùng, chẳng hạn như vị trí, thời gian và tần suất nhấp chuột. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên hợp tác với các nhà phát hành và mạng quảng cáo uy tín và đáng tin cậy, đồng thời liên tục theo dõi và điều chỉnh chiến dịch quảng cáo để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.