Whitepaper
Marketing Mix Modeling: Phương pháp đo lường di động ưu tiên quyền riêng tư

Bạn đã sẵn sàng cho kỷ nguyên số mới với sự thắt chặt của các chính sách về quyền riêng tư? Các đạo luật GDPR và CCPA đã đi vào hiệu lực từ vài năm trước, và Apple cùng Google cũng đang hạn chế theo dõi dữ liệu người dùng ở cấp độ cá nhân. Với sự chú trọng ngày càng mạnh mẽ vào quyền riêng tư dữ liệu trong thế giới di động, các nhà quảng cáo cần chuẩn bị kỹ càng cho chiến lược đo lường của mình để tiếp tục giành chiến thắng trên thị trường.

Marketing mix modeling là một kỹ thuật đo lường hiệu suất quảng cáo không cần sử dụng bất kỳ dữ liệu cấp người dùng nào. Bằng cách xác định các mối tương quan trong dữ liệu chi tiêu quảng cáo thông qua công nghệ Machine Learning, mô hình giúp bạn dự đoán ROAS và tối ưu hóa ngân sách cho tương lai.

Dựa vào mô hình đo lường phân bổ điểm chạm cuối - LTA  truyền thống có thể đặt bạn vào tình trạng phải đoán mò để lấp đầy khoảng trống của dữ liệu thiếu hụt. Nắm vững phương pháp Marketing mix modeling ngay hôm nay và chuẩn bị sẵn sàng khi thế giới dữ liệu ưu tiên quyền riêng tư tiếp tục phát triển.

Bên trong cuốn cẩm nang từ Airbridge bao gồm:

  • Cách sử dụng marketing mix modeling để duy trì tăng trưởng ứng dụng trong thế giới ưu tiên quyền riêng tư
  • Hướng dẫn từng bước về quy trình mô hình hóa, từ chuẩn bị dữ liệu đến ứng dụng mô hình
  • Cách xác thực và hiệu chỉnh mô hình theo bối cảnh kinh doanh của bạn

Nhận bản PDF ngay tại đây!

Valid number
Thank you!
Your form has been submitted successfully.
Click to download
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.