Whitepaper
Incrementality: Đo lường hiệu suất thực của quảng cáo

Hiểu rõ tác động của gia tăng lên chiến dịch quảng cáo là yếu tố không thể thiếu giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược, từ phân bổ ngân sách đến kế hoạch dự phòng cho tương lai, cũng như xác định đóng góp cho tăng trưởng thực tế.

Gia tăng (Incrementality), hoặc ảnh hưởng kinh doanh tạo ra từ một nỗ lực marketing cụ thể, xác định mối quan hệ nhân quả giữa các điểm chạm và chuyển đổi, từ đó giúp nhà quảng cáo xác định hiệu suất thực sự của từng hoạt động marketing.

Giờ là lúc đến lượt bạn nắm bắt cốt lõi của đo lường tăng giảm. Cuốn sách trắng này sẽ cung cấp những kiến thức căn bản về cơ chế khoa học đằng sau phương pháp đo lường đầy tính sáng tạo của Airbridge, từ đó giúp doanh nghiệp thu được những hiểu biết thiết thực về marketing nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh hiệu quả.

Nội dung bên trong bao gồm:

  • Tại sao các nhà quảng cáo nên tiến hành đo lường gia tăng
  • Đào sâu vào những nguyên tắc cơ bản của đo lường gia tăng
  • Đằng sau phương pháp đo lường gia tăng của Airbridge - được vận hành bởi công nghệ máy học độc quyền.

Nhận bản PDF ngay tại đây!

Valid number
Thank you!
Your form has been submitted successfully.
Click to download
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.