Handbook
Airbridge Handbook 01: Phân bổ trong Truyền thông số

Bạn có biết quảng cáo nào đã tạo ra nhiều lượt cài đặt ứng dụng nhất trong tuần qua? Hay chiến dịch marketing vừa rồi của mình chạy ở kênh nào là hiệu quả nhất? Khả năng trả lời những câu hỏi trên chính là nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa marketing.

Phân bổ (attribution), hay quá trình xác định yếu tố tương tác nào trên hành trình khách hàng đã dẫn đến kết quả mong muốn, sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên. Nói cách khác, bằng phương pháp phân bổ, bạn có thể đo lường hiệu suất cũng như tối ưu hóa hiệu quả của hoạt động marketing.

Từ lý do vì sao phân bổ là một phần thiết yếu của quảng cáo di động đến các loại mô hình phân bổ khác nhau, thêm vào đó là cái nhìn toàn cảnh về tương lai của phương pháp này, cẩm nang của Airbridge sẽ bao gồm những kiến thức nền tảng quan trọng mà bạn không nên bỏ lỡ. ‍

Nội dung bên trong bao gồm:

  • Những kiến thức cơ bản về phân bổ để cải thiện hiệu suất quảng cáo
  • Cách các phương pháp tiếp cận đo lường phân bổ khác nhau, như mô hình điểm chạm cuối (last-touch), đa điểm (multi-touch) và mô hình marketing hỗn hợp, đánh giá hiệu suất của quảng cáo
  • Cách thích ứng với các xu hướng và thay đổi phức tạp của phân bổ

Series Handbook của Airbridge được xuất bản nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về lĩnh vực AdTech và MarTech. Đây sẽ là những cuốn cẩm nang đáng tin cậy cho hành trình ứng dụng công nghệ vào quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch và đo lường chiến dịch, từ đó giúp doanh nghiệp trở nên chủ động trước những thay đổi của thị trường. Hãy chờ đón nhiều thông tin hữu ích khác từ Airbridge để dứng đầu làn sóng MarTech!

Nhận bản PDF ngay tại đây!

Valid number
Thank you!
Your form has been submitted successfully.
Click to download
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.