Handbook
Airbridge Handbook 02: Deep Links

Deep link là yếu tố quan trọng cho sự thành công của các chiến dịch quảng cáo ứng dụng. Chúng cho phép người dùng truy cập trực tiếp các trang cụ thể trong ứng dụng khi nhấp vào quảng cáo, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Tuy nhiên, quản lý deep link cũng đi kèm nhiều thách thức do sự phức tạp về mặt kỹ thuật và những thay đổi liên tục của công nghệ liên kết. Vấn đề về tương thích giữa các trình duyệt trong ứng dụng và di động đôi khi có thể dẫn đến sự cố không mong muốn. Để vượt qua những thách thức này, kiểm tra kỹ lưỡng và điều chỉnh cài đặt trong quá trình thiết lập liên kết đóng vai trò hết sức quan trọng.

Handbook này của Airbridge là cuốn cẩm nang toàn diện giúp bạn hiểu rõ về deep link. Nội dung sách đề cập đến lịch sử và ý nghĩa của deep link, khám phá các loại liên kết khác nhau dựa trên trải nghiệm người dùng, đi sâu vào các phương pháp triển khai về mặt kỹ thuật cũng như cung cấp các mẹo hữu ích về cách tận dụng giải pháp từ các bên thứ ba. Khám phá handbook này sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết về những deep link cần thiết cho một chiến dịch quảng cáo ứng dụng hiệu quả.

Nội dung bên trong bao gồm:

  • Tại sao khi môi trường ứng dụng di động thay đổi, deep link lại có vai trò quan trọng.
  • Các loại deep link và kỹ thuật thiết lập dựa trên trải nghiệm người dùng.
  • Cách tạo deep link bằng cách tận dụng giải pháp của bên thứ ba.

‍Series Handbook của Airbridge được xuất bản nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về lĩnh vực AdTech và MarTech. Đây sẽ là những cuốn cẩm nang đáng tin cậy cho hành trình ứng dụng công nghệ vào quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch và đo lường chiến dịch, từ đó giúp doanh nghiệp trở nên chủ động trước những thay đổi của thị trường. Hãy chờ đón nhiều thông tin hữu ích khác từ Airbridge để đứng đầu làn sóng MarTech!

Nhận bản PDF ngay tại đây!

Valid number
Thank you!
Your form has been submitted successfully.
Click to download
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.