Weekly Active User (WAU) - Số người dùng hoạt động hàng tuần
Weekly Active User (WAU) - Số người dùng hoạt động hàng tuần
Số người dùng hoạt động hàng tuần (Weekly active users - WAU) là một chỉ số đo lường lượng người dùng độc nhất (unique user) có tương tác với ứng dụng trong thời gian một tuần nhất định.

WAU là gì?

Số người dùng hoạt động hàng tuần (Weekly active user - WAU) là một chỉ số được sử dụng để đo lường số lượng người dùng duy nhất (unique user) đã tương tác với ứng dụng trong một tuần nhất định. Đây là một chỉ số phổ biến trong ngành công nghiệp công nghệ, dùng để đánh giá mức độ tương tác và phát triển của một sản phẩm kỹ thuật số. WAU thường được so sánh với số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) để hiểu biểu đồ tương tác của người dùng trong một khoảng thời gian dài hơn, cũng như xác định xu hướng hành vi của người dùng. Chỉ số WAU cao cho thấy một số lượng đáng kể người dùng đang quay lại sử dụng sản phẩm một cách đều đặn, điều này có thể là dấu hiệu tích cực về sự hài lòng và lòng trung thành của người dùng đối với ứng dụng.

Tại sao WAU lại có vai trò quan trọng?

Đầu tiên, WAU giúp các nhà quảng cáo di động hiểu mức độ tương tác trong ứng dụng của mình. Bằng cách theo dõi số lượng người dùng duy nhất đã tương tác với ứng dụng hoặc trang web trong một tuần nhất định, nhà quảng cáo có thể hiểu rõ hơn về tần suất người dùng quay lại sử dụng sản phẩm và mức độ tương tác của họ. Chỉ số WAU cao nói chung là một dấu hiệu tích cực về sự hài lòng và lòng trung thành của người dùng. Ngược lại, WAU thấp có thể chỉ ra rằng ứng dụng đang không đáp ứng được nhu cầu của người dùng hoặc các nỗ lực quảng cáo không hiệu quả trong việc thu hút tương tác.

WAU cũng giúp các nhà quảng cáo di động xác định các mô hình hành vi của người dùng theo thời gian. Bằng cách so sánh WAU qua nhiều tuần hoặc tháng, doanh nghiệp có thể nhận ra xu hướng trong tương tác của người dùng và sử dụng thông tin này để cải thiện sản phẩm hay chiến lược quảng cáo. Ví dụ, nếu một nhà quảng cáo di động nhận thấy rằng WAU giảm theo thời gian, họ có thể thực hiện các biện pháp để cải thiện ứng dụng hoặc trang web nhằm giữ chân người dùng, hoặc triển khai chiến lược quảng cáo mới để tăng tương tác.

Ngoài ra, WAU cũng có thể được sử dụng để so sánh mức độ tương tác giữa các sản phẩm hoặc nền tảng di động khác nhau. Ví dụ, một nhà quảng cáo có thể so sánh số lượng WAU đo lường trên ứng dụng di động của mình với ứng dụng của đối thủ để xem mình có đang làm tốt so với đối thủ hay không. Dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định những khoảng trống trong thị trường và đưa ra quyết định chiến lược về nơi nên được tập trung nỗ lực marketing vào trong tương lai.

Công thức tính WAU 

Để tính toán WAU của một ứng dụng, bạn cần theo dõi số lượng người dùng duy nhất đã tương tác với ứng dụng trong một tuần nhất định. Dưới đây là các bước để tính toán WAU:

  1. Thu thập dữ liệu về số lượng người dùng duy nhất đã tương tác với ứng dụng mỗi ngày.
  2. Đối với mỗi ngày trong tuần, cộng tổng số lượng người dùng duy nhất đã tương tác với ứng dụng. Điều này sẽ đưa ra tổng số người dùng duy nhất cho mỗi ngày trong tuần.
  3. Tính tổng số người dùng duy nhất cho mỗi ngày trong tuần và loại bỏ bất kỳ người dùng trùng lặp nào.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.