View-through attribution (VTA) - Phân bổ thông qua lượt xem
View-through attribution (VTA) - Phân bổ thông qua lượt xem
Phân bổ thông qua lượt xem (View-through attribution - VTA) là cách đo lường hiệu suất quảng cáo bằng cách ghi nhận đóng góp của các hiển thị quảng cáo đối với việc chuyển đổi.

Mô hình phân bổ thông qua lượt xem là gì?

Phân bổ thông qua lượt xem (View-through attribution - VTA), còn được biết đến là theo dõi lượt hiển thị (impression tracking), là một phương pháp đo lường hiệu suất của quảng cáo thông qua lượt hiển thị ngay cả khi chúng không thu hút được hành động nhấp chuột từ người dùng. Trong quy trình ghi nhận đóng góp của lượt xem, chuyển đổi được phân bổ cho một quảng cáo nếu người dùng xem nó và thực hiện một hành động mong muốn sau đó, chẳng hạn như mua sắm hay ghé thăm trang web của quảng cáo viên trong một khoảng thời gian nhất định sau khi xem quảng cáo. Phương pháp này thường được sử dụng trong quảng cáo di động vì nó cho phép nhà quảng cáo đo lường ảnh hưởng của chiến dịch đối với người dùng có thể đã bị ảnh hưởng bởi quảng cáo nhưng không thực sự nhấp chuột vào chúng.

Phân biệt mô hình phân bổ thông qua lượt xem và lượt nhấp chuột

Phân bổ thông qua lượt xem (View-through attribution) và qua lượt nhấp chuột (click-through attribution) đều là các phương pháp đo lường hiệu suất của một chiến dịch quảng cáo, nhưng chúng khác nhau ở cách ghi nhận phân bổ cho một hành động chuyển đổi.

Click-through attribution, như tên gọi, chỉ ghi nhận chuyển đổi từ một quảng cáo nếu người dùng nhấp chuột vào nó trước khi thực hiện hành động chuyển đổi. Phương pháp này chỉ đánh giá cao quảng cáo có tương tác trực tiếp từ người dùng. Đây là một phương pháp đơn giản, trực tiếp và dễ theo dõi.

Ngược lại, view-through attribution ghi nhận chuyển đổi từ một quảng cáo ngay cả khi người dùng không nhấp chuột vào quảng cáo nhưng vẫn xem nó, và sau đó thực hiện một hành động mong muốn trong một khoảng thời gian nhất định sau khi xem. Phương pháp này đánh giá cao quảng cáo mà người dùng đã xem nhưng không nhất thiết phải bao gồm tương tác trực tiếp.

Tại sao phân bổ thông qua lượt xem lại có vai trò quan trọng?

Đo lường phân bổ thông qua lượt xem có thể mang lại nhiều lợi ích cho các nhà quảng cáo di động như sau:

Hiểu biết sâu sắc hơn về hành trình của khách hàng

VTA cho phép nhà quảng cáo có cái nhìn tổng thể hơn về hành trình của khách hàng. Bằng cách đo lường ảnh hưởng của chiến dịch quảng cáo qua nhiều điểm chạm và kênh khác nhau, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về cách quảng cáo của mình ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu như thế nào, cũng như cách các yếu tố khác nhau của chiến dịch đang hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi.

Cải thiện khả năng tối ưu hóa của chiến dịch

Với hiểu biết chi tiết hơn về cách chiến dịch của mình hoạt động, các nhà quảng cáo di động có thể điều chỉnh và tối ưu hóa chiến dịch để đạt hiệu suất tốt hơn. Họ cũng có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về nơi cần phân phối ngân sách quảng cáo cũng như tránh đầu tư quá mức vào các chiến dịch không tạo ra chuyển đổi.

Có cái nhìn rõ nét hơn về quảng bá thương hiệu

VTA cũng giúp nhà quảng cáo di động hiểu rõ hơn về hiệu quả của những nỗ lực quảng cáo thương hiệu và ảnh hưởng của chiến dịch đến tâm trạng của đối tượng mục tiêu. Điều này có thể giúp họ xác định cơ hội để cải thiện về thương hiệu và thông điệp, từ đó tăng cường hiệu quả tổng thể của chiến dịch.

Đo lường ROI chính xác hơn

Bằng cách sử dụng VTA, nhà quảng cáo di động có thể theo dõi chuyển đổi xảy ra trong khoảng thời gian dài sau khi quảng cáo được xem, giúp họ đo lường ROI của chiến dịch quảng cáo chính xác hơn. Điều này có thể giúp công ty đưa ra quyết định sáng suốt hơn về cách phân phối tài nguyên marketing, đồng thời tối ưu hóa chiến dịch của mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.