Walled garden
Walled garden
Walled garden là một nền tảng nơi nhà xuất bản quản lý toàn bộ kho quảng cáo và dữ liệu.

Walled garden là gì?

Trong ngành công nghệ quảng cáo (AdTech), walled garden ám chỉ một hệ thống kín hoặc nền tảng mà một công ty duy nhất kiểm soát kho quảng cáo và dữ liệu. Walled garden thường kiểm soát trải nghiệm người dùng và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu hoặc kho quảng cáo bên ngoài. Một ví dụ về walled garden trong AdTech là việc nền tảng truyền thông xã hội chỉ cho phép nhà quảng cáo nhắm mục tiêu đến người dùng trong mạng lưới của mình và không cho phép họ truy cập dữ liệu hoặc quảng cáo từ các nền tảng khác. Điều này có thể khiến việc tiếp cận đối tượng mong muốn của nhà quảng cáo trở nên khó khăn và có thể hạn chế cạnh tranh trong ngành.

Ưu và nhược điểm của walled garden?

Mặc dù walled garden trong AdTech có thể cung cấp một số lợi ích, chúng cũng có một số hạn chế cần được xem xét.

Ưu điểm:

  • Walled garden có thể cung cấp một môi trường kiểm soát và an toàn hơn cho các chiến dịch quảng cáo. Walled garden có thể ngăn chặn gian lận và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách hạn chế quyền truy cập vào quảng cáo và dữ liệu của họ.
  • Walled garden cũng có thể ngăn chặn việc theo dõi không mong muốn. Bằng cách hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu và quảng cáo bên ngoài, walled garden có thể ngăn chặn nhà quảng cáo bên thứ ba theo dõi người dùng mà không có sự đồng ý của họ. Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và ngăn chặn quảng cáo nhắm mục tiêu không mong muốn.
  • Walled garden có thể có lợi cho nhà quảng cáo vì nó cung cấp một phép đo chính xác hơn cho chiến dịch của họ, vì dữ liệu không được phân tán qua nhiều nền tảng và nguồn. Do đó, walled garden có thể là cách cung cấp cho nhà quảng cáo một cách đo lường và tối ưu hóa chiến dịch hiệu quả và trực quan hơn.

Nhược điểm:

  • Chúng có thể hạn chế tự do và lựa chọn của nhà quảng cáo. Bằng cách hạn chế quyền truy cập vào quảng cáo và dữ liệu bên ngoài, nhà quảng cáo sẽ có ít lựa chọn hơn và không thể tùy chỉnh hoàn toàn chiến dịch của họ.
  • Chúng có thể khiến việc tiếp cận đối tượng mong muốn của nhà quảng cáo trở nên khó khăn. Bằng cách hạn chế quyền truy cập vào quảng cáo và dữ liệu bên ngoài, nhà quảng cáo có thể không thể nhắm mục tiêu đúng người dùng cho chiến dịch của họ.
  • Chúng có thể tạo ra rào cản đối với các đối thủ mới, hạn chế cạnh tranh và đổi mới trong ngành công nghệ quảng cáo AdTech. Bằng cách kiểm soát quyền truy cập vào quảng cáo quảng cáo và dữ liệu của mình, walled garden có thể khiến cho việc các đối thủ mới gia nhập thị trường trở nên khó khăn.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.