View-through rate (VTR) - Tỷ lệ xem
View-through rate (VTR) - Tỷ lệ xem
Tỷ lệ xem (VTR) là một chỉ số đo lường số lần quảng cáo được xem, chia cho số lần quảng cáo được hiển thị.

VTR là gì?

Tỷ lệ xem , hay VTR, là một chỉ số được sử dụng để đánh giá thành công của một quảng cáo bằng cách tính tỷ lệ giữa số lượt xem và số lượt hiển thị. Nó thường được sử dụng để đo lường hiệu quả của quảng cáo video trực tuyến nhưng cũng có thể áp dụng cho các loại quảng cáo khác, chẳng hạn như quảng cáo hiển thị. Tuy nhiên, ta không nên nhầm lẫn giữa VTR và CTR (tỷ lệ nhấp), là chỉ số đo lường số lần nhấp vào quảng cáo.

Làm thế nào để tính Tỷ lệ xem ?

VTR được tính bằng cách chia số lần quảng cáo được xem cho số lần quảng cáo được hiển thị (còn được gọi là số lần hiển thị). Công thức của VTR là:

VTR = (Số lần xem / Số lần hiển thị) x 100

Ví dụ, nếu một quảng cáo được hiển thị 100 lần và được xem 20 lần, thì VTR sẽ là: (20 / 100) x 100 = 20%

Ta cần lưu ý rằng VTR đếm số lượt xem sau khi quảng cáo được hiển thị. Điều này không có nghĩa là một lượt xem tương đương với một chuyển đổi, vì người dùng có thể thấy quảng cáo nhưng không tương tác hoặc chuyển đổi.

Tại sao Tỷ lệ xem lại quan trọng?

Một trong những lý do chính khiến VTR quan trọng là nó có thể cung cấp thông tin quan trọng về mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với đối tượng mục tiêu của bạn. Một VTR cao cho thấy quảng cáo rất phù hợp  và thú vị đối với những người xem, trong khi một VTR thấp chỉ ra rằng quảng cáo không hấp dẫn. Các nhà quảng cáo có thể sử dụng thông tin này để điều chỉnh quảng cáo, chẳng hạn như thay đổi thông điệp hoặc mục tiêu để cải thiện hiệu suất.

Một khía cạnh có lợi khác của VTR là nó đo lường tác động của quảng cáo ngay cả khi người xem không nhấp vào nó. Mặc dù CTR là một chỉ số được sử dụng rộng rãi để xác định thành công của một chiến dịch quảng cáo, nó chỉ đo lường số lần quảng cáo được nhấp vào. Tuy nhiên, VTR xem xét số lần quảng cáo được xem, cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về hiệu suất của quảng cáo.

Hơn nữa, VTR cũng có thể được sử dụng để tính toán lợi nhuận đầu tư (ROI) cho một chiến dịch quảng cáo. Bằng cách đo lường số người đã xem quảng cáo, VTR có thể được sử dụng để ước lượng số khách hàng tiềm năng mà quảng cáo đã tiếp cận, sau đó được sử dụng để tính toán số doanh thu được tạo ra từ quảng cáo. Nói cách khác, trong khi CTR chỉ cho bạn biết bao nhiêu người đã nhấp vào quảng cáo, VTR cho bạn biết bao nhiêu người đã tương tác với nó, đôi khi có thể là một chỉ số tốt hơn về hiệu quả của quảng cáo.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.