Urchin tracking module (UTM) - Mô hình theo dõi Urchin
Urchin tracking module (UTM) - Mô hình theo dõi Urchin
Mô hình theo dõi Urchin (UTM) là một công cụ phân tích quảng cáo được sử dụng để đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. Các tham số UTM là những phần dữ liệu quan trọng cho phép phân tích và được thêm vào cuối URL.

UTM là gì?

Mô hình theo dõi Urchin (UTM) là một kỹ thuật đo lường quảng cáo thường được sử dụng, thu thập dữ liệu hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo trên web. UTM bao gồm các tham số UTM (còn gọi là mã UTM hoặc thẻ UTM), chứa thông tin về các thành phần đo lường cụ thể như nguồn lưu lượng truy cập hoặc loại nội dung. Mô hình này được sử dụng kết hợp với công cụ phân tích web để kiểm tra các tham số UTM và tạo ra báo cáo phân tích về hiệu suất.

UTM ban đầu được phát triển bởi Urchin, một phần mềm phân tích web, với mục đích thiết kế công cụ để theo dõi hành vi của những người truy cập web duy nhất. Năm 2005, Google mua lại mô hình này và sử dụng nó làm nền tảng cho Google Analytics, hiện đã trở thành tiêu chuẩn ngành cho phân tích web.

Cách sử dụng các tham số UTM

Có năm tham số UTM chuẩn được sử dụng để trích xuất thông tin cần thiết.

  • utm_source: Tham số này chỉ nguồn lưu lượng truy cập, tức là người dùng đến từ đâu. Google (công cụ tìm kiếm) hoặc Instagram/Twitter (nền tảng truyền thông xã hội) là ví dụ về nguồn. (vd: utm_source=instagram)
  • utm_medium: Tham số này chỉ cách người dùng tới được với lưu lượng truy cập, và mô tả danh mục rộng lớn hoặc công cụ họ sử dụng. Tìm kiếm trả phí từ Google hoặc quảng cáo bài viết từ Instagram có thể là các phương tiện. (vd: utm_medium=post-ad) Do đó, trong trường hợp người dùng đến từ Instagram và sử dụng nó để truy cập lưu lượng truy cập, nguồn sẽ là ‘Instagram’ và phương tiện là ‘mạng xã hội’.
  • utm_campaign: Tham số này xác định chiến dịch cụ thể mà URL liên kết đến. (vd: utm_campaign=black-friday-sales)
  • utm_term: Tham số này xác định cụm từ tìm kiếm hoặc từ khóa cụ thể đã dẫn người dùng đến với chiến dịch. (vd: utm_term=cute-tops)
  • utm_content: Tham số này được sử dụng để phân biệt giữa các phiên bản quảng cáo và chỉ ra phần cụ thể trong chiến dịch đã được truy cập (vd: utm_content=post-ad-2)

Tất cả các tham số trên kết hợp lại tạo thành một chuỗi truy vấn UTM hoàn chỉnh, có thể giống như sau:

www.airbridge.io/new-product?utm_source=instagram&utm_medium=post-ad&utm_campaign=black-friday-sales&utm_term=cute-tops&utm_content=post-ad-2

*Lưu ý: Một dấu hỏi “?” luôn được thêm vào cuối URL và trước các tham số UTM để tách biệt chúng, và một dấu “&” được sử dụng để kết nối các tham số khác nhau.

Lợi ích của việc sử dụng UTM trong quảng cáo

Theo dõi hiệu suất chính xác

Các tham số UTM duy trì độ chính xác và hiệu quả cao với việc theo dõi nguồn và trích xuất các dữ liệu khác nhau trong vài giây. Khi một người dùng nhấp vào URL có mã UTM, các tham số riêng lẻ ngay lập tức được ghi lại bởi các công cụ phân tích web. Dữ liệu sau đó được liên kết với chiến dịch và URL tương ứng, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất của một chiến dịch quảng cáo.

Tính phân bổ và hiệu quả của chiến dịch

UTM cho phép các nhà quảng cáo phân bổ sự thành công của chiến dịch quảng cáo cho các kênh hoặc nguồn cụ thể. Dựa trên các tham số đã xác định, họ có thể xác định kênh hoặc quảng cáo nào dẫn đến chuyển đổi và cung cấp chính xác sự phân bổ cho các đối tác quảng cáo. Hơn nữa, các tham số UTM chuẩn hóa giúp các nhà quảng cáo dễ dàng so sánh kết quả và xác định yếu tố hoạt động tốt nhất trong mỗi danh mục. Bằng việc sử dụng dữ liệu này, họ có thể kết hợp các tham số và thử nghiệm các biến thể khác nhau để tìm ra bộ tham số tối ưu nhất nhằm tối đa hóa lưu lượng truy cập.

UTM & Airbridge

Ban đầu, UTM chỉ được sử dụng cho việc theo dõi phân tích web vì các tham số hoạt động liên quan đến URL. Tuy nhiên, công nghệ ứng dụng di động đã phát triển đáng kể trong vài năm qua và đã cho phép người dùng truy cập các nền tảng bên ngoài trong ứng dụng, bao gồm liên kết bên ngoài và nguồn trang web. Do sự chồng chéo thường xuyên giữa ứng dụng và trang web, một số dịch vụ phân tích di động đã tích hợp các tham số UTM vào công cụ của họ để cung cấp đo lường đầy đủ về hoạt động của người dùng. Các đối tác đo lường di động (MMP) như Airbridge hỗ trợ xử lý tham số UTM, vì vậy các nhà quảng cáo di động có thể thuận tiện thực hiện đo lường chéo ứng dụng và web trên một nền tảng tập trung.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.