Universal links
Universal links
Universal link là các deep link được sử dụng trên thiết bị iOS, giúp người dùng mở một nội dung cụ thể trong ứng dụng.

Universal link là gì?

Universal link là các deep link cho phép người dùng trực tiếp mở một nội dung cụ thể trong ứng dụng thay vì chuyển hướng họ đến màn hình chính hoặc trang web của ứng dụng. Universal link đặc biệt chỉ dành cho iOS và được thiết kế để cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch với việc cho phép họ mở nội dung trong ứng dụng mà không cần mở ứng dụng trước. Universal link được hỗ trợ từ phiên bản iOS 9 trở đi.

Tại sao Universal link quan trọng?

Một trong những lợi ích chính của Universal link là giúp người dùng không cần phải nhập URL thủ công hoặc tìm kiếm ứng dụng trong App Store. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng, đặc biệt là khi họ vừa truy cập vào nội dung vừa đang lái xe hoặc di chuyển trên đường. Hơn nữa, Universal link có thể giúp gia tăng sự tương tác và giữ chân người dùng bởi họ thường có xu hướng quay lại một ứng dụng dễ sử dụng và tìm kiếm.

Một ưu điểm khác của Universal link là chúng có thể giúp cải thiện mức độ hiển thị của ứng dụng. Bằng cách liên kết một trang web với một ứng dụng, Universal link có thể được kích hoạt bằng cách nhấp vào liên kết trong email, tin nhắn văn bản hoặc trang web. Điều này có thể giúp tăng khả năng được nhìn thấy của một ứng dụng và giúp người dùng tìm kiếm ứng dụng dễ dàng hơn.

Cuối cùng thì, Universal link cũng mang lại lợi ích cho ứng dụng di động bằng cách cung cấp một cách an toàn hơn để mở ứng dụng từ liên kết. Nó đảm bảo rằng ứng dụng được mở từ nguồn đáng tin cậy.

Universal link hoạt động như thế nào?

Để Universal link hoạt động, nhà phát triển nên trước tiên liên kết một trang web với ứng dụng bằng cách sử dụng Apple Developer Portal. Sau đó, khi người dùng nhấp vào universal link, hệ điều hành kiểm tra xem ứng dụng liên kết đã được cài đặt trên thiết bị hay chưa. Nếu ứng dụng đã được cài đặt, hệ điều hành mở ứng dụng và chuyển hướng người dùng đến nội dung cụ thể trong ứng dụng. Tuy nhiên, nếu ứng dụng chưa được cài đặt, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang web được liên kết với đường dẫn đó.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.