Time of inactivity (Thời gian không hoạt động)
Time of inactivity (Thời gian không hoạt động)
Thời gian không hoạt động là một chỉ số đo lường thời gian trôi qua từ lúc người dùng tương tác lần đầu tiên với ứng dụng hoặc trang web di động đến lần tương tác tiếp theo của họ.

Thời gian không hoạt động là gì?

Thời gian không hoạt động là khoảng thời gian trôi qua giữa lần tương tác ban đầu của người dùng với một ứng dụng hoặc trang web di động và lần tương tác tiếp theo của họ. Ví dụ, nếu một người dùng tương tác với một ứng dụng lần đầu và sau đó không quay lại trong một tuần, thì thời gian không hoạt động sẽ là một tuần.

Tại sao thời gian không hoạt động quan trọng?

Thời gian không hoạt động là một chỉ số quan trọng mà nhà quảng cáo di động cần nắm được và theo dõi, vì nó có thể cung cấp thông tin quý báu về hành vi và sự tương tác của người dùng với ứng dụng và trang web di động. Dưới đây là một số lý do chính vì sao thời gian không hoạt động quan trọng đối với nhà quảng cáo di động và cách sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng cường tương tác và thúc đẩy sự phát triển.

  1. Hiểu về tương tác của người dùng: Thời gian không hoạt động có thể giúp nhà quảng cáo di động nắm được việc người dùng quay lại ứng dụng hoặc trang web di động như thế nào và họ dành bao lâu trong ứng dụng hoặc trên trang web. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định các xu hướng tương tác của người dùng và phát triển các chiến lược để tăng cường tương tác và giữ chân người dùng.
  2. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Bằng cách hiểu về thời gian không hoạt động, nhà quảng cáo di động có thể tối ưu hóa trải nghiệm người dùng để khuyến khích người dùng quay lại ứng dụng hoặc trang web di động thường xuyên hơn. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi thiết kế ứng dụng hoặc trang web, thêm các tính năng mới hoặc cải thiện tổng thể trải nghiệm người dùng.
  3. Chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu: Thời gian không hoạt động có thể được sử dụng để tạo ra các chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu, nhằm thuyết phục người dùng chưa sử dụng ứng dụng hoặc trang web di động trong một khoảng thời gian nhất định quay trở lại. Những chiến dịch này có thể bao gồm thông báo đẩy, quảng cáo qua email và chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội.
  4. Xác định người dùng có xu hướng từ bỏ: Bằng cách theo dõi thời gian không hoạt động, nhà quảng cáo di động có thể xác định những người dùng đang có nguy cơ dừng hoạt động hoặc gỡ cài đặt ứng dụng. Điều này là thông tin vô cùng quý báu để quản lý tương tác của ứng dụng và tạo ra các chiến dịch nhắm mục tiêu để khuyến khích những người dùng này quay trở lại.
Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.