Session (Phiên truy cập)
Session (Phiên truy cập)
Một phiên (session) đề cập đến một khoảng thời gian mà người dùng tương tác với ứng dụng hoặc trang web.

Session là gì?

Session là một phiên thời gian khi người dùng tương tác với ứng dụng hoặc trang web. Đối với các ứng dụng, điều này bao gồm việc khởi chạy ứng dụng, điều hướng qua các màn hình hoặc tính năng khác nhau và thực hiện các hành động trong đó. Trong suốt một phiên, ứng dụng có thể lưu trữ thông tin về các hành động và sở thích của người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm và ghi nhớ sở thích khi họ tiếp tục sử dụng ứng dụng. Phiên có thể kết thúc khi người dùng đóng ứng dụng hoặc ngừng tương tác với nó trong một khoảng thời gian nhất định. Một số ứng dụng cũng có thể có "phiên đăng nhập", trong đó người dùng phải nhập thông tin đăng nhập của họ để truy cập các tính năng của ứng dụng. Trong trường hợp này, phiên sẽ bắt đầu khi người dùng đăng nhập thành công và kết thúc khi người dùng đăng xuất hoặc đóng ứng dụng.

Tại sao session lại quan trọng?

Các phiên quan trọng vì chúng cho phép ứng dụng và trang web lưu trữ thông tin về hành động và sở thích của người dùng trong khi họ tương tác với trang web hoặc ứng dụng. Thông tin này giúp ứng dụng hoặc trang web cung cấp một trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Ví dụ, nếu một người dùng đang mua sắm trên một ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng có thể sử dụng một phiên để nhớ các mặt hàng mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng của họ để họ có thể tiếp tục mua sắm và thanh toán sau này. Phiên cũng quan trọng trong bảo mật, vì chúng có thể được sử dụng để theo dõi hành động của người dùng và phát hiện bất kỳ hoạt động đáng nghi nào đó. Ngoài ra, phiên có thể giúp ứng dụng và trang web cải thiện hiệu suất bằng cách cho phép họ lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị của người dùng thay vì lấy từ máy chủ mỗi khi cần thiết.

Đối với người quảng cáo di động, các phiên rất quan trọng vì chúng cho phép họ hiểu cách người dùng tương tác với ứng dụng của họ. Bằng cách theo dõi độ dài và tần suất của các phiên người dùng, nhà quảng cáo ứng dụng có thể nắm rõ về mức độ hấp dẫn của ứng dụng và xem liệu người dùng có trở lại ứng dụng thường xuyên hay không. Thông tin này có thể giúp nhà quảng cáo ứng dụng xác định những lĩnh vực mà ứng dụng hoạt động tốt và những điểm cần cải thiện. Hơn nữa, dữ liệu về các phiên còn có thể giúp nhà quảng cáo phân khúc người dùng và tạo ra các chiến dịch quảng cáo định hướng dựa trên cách người dùng sử dụng ứng dụng. Ví dụ, một nhà quảng cáo ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu về các phiên để xác định nhóm người dùng tham gia nhiều và tạo ra một chiến dịch để khuyến khích họ chia sẻ ứng dụng với bạn bè. Tóm lại, việc theo dõi dữ liệu về các phiên có thể giúp nhà quảng cáo ứng dụng tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị của họ và tăng cường sự giữ chân và mức độ tương tác của người dùng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.