Retention rate (Tỉ lệ giữ chân)
Retention rate (Tỉ lệ giữ chân)
Tỉ lệ giữ chân đo lường phần trăm người dùng tiếp tục quay lại và sử dụng một ứng dụng hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tỉ lệ giữ chân là gì?

Tỉ lệ giữ chân trong quảng cáo di động đề cập đến phần trăm người dùng tiếp tục sử dụng một ứng dụng hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một chỉ số chính để đánh giá sự thành công của chiến dịch quảng cáo di động, vì nó cho biết ứng dụng hoặc dịch vụ có khả năng giữ chân được người dùng hay không. Tỉ lệ giữ chân cao cho thấy người dùng cảm thấy ứng dụng hoặc dịch vụ có giá trị và tiếp tục sử dụng nó thường xuyên, trong khi tỉ lệ giữ chân thấp ám chỉ rằng người dùng không thấy ứng dụng hoặc dịch vụ hữu ích và không quay lại. Nhà quảng cáo di động thường tập trung vào việc tăng tỉ lệ giữ chân bằng cách cải thiện trải nghiệm người dùng, cung cấp tính năng và chức năng mới và tạo động lực cho việc tiếp tục sử dụng.

Tỉ lệ giữ chân so với LTV

Tỉ lệ giữ chân và giá trị trọn đời (LTV) là hai chỉ số quan trọng trong quảng cáo di động thường được sử dụng để đo lường mức độ thành công của một chiến dịch. Mặc dù cả hai đều quan trọng, chúng lại hoàn toàn khác hẳn nhau.

Giá trị trọn đời (LTV) đo lường giá trị tổng cộng mà một khách hàng sẽ mang lại cho doanh nghiệp trong quá trình họ gắn bó với công ty. Chỉ số này xem xét các yếu tố như khách hàng được dự kiến sẽ chi trả bao nhiêu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, thời gian họ dự kiến gắn bó với thương hiệu, và sự sinh lời của khách hàng đối với doanh nghiệp. Do đó, LTV là một chỉ số quan trọng mà các công ty cân nhắc khi quyết định mức độ đầu tư vào việc thu hút và giữ chân khách hàng. Trong khi LTV đo lường giá trị tổng cộng của một khách hàng đối với doanh nghiệp, tỉ lệ giữ chân đo lường khả năng của một ứng dụng hoặc dịch vụ giữ chân được người dùng và khiến họ quay lại theo thời gian.

Tại sao tỉ lệ giữ chân quan trọng?

Tỉ lệ giữ chân là một chỉ số quan trọng mà nhà quảng cáo di động cần theo dõi và hiểu rõ. Dưới đây là một số lý do vì sao tỉ lệ giữ chân quan trọng trong quảng cáo di động:

Tỉ lệ giữ chân chỉ ra giá trị của một ứng dụng hoặc dịch vụ đối với người dùng. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng một ứng dụng hoặc dịch vụ theo thời gian, điều này cho thấy họ cảm thấy nó có giá trị và đang nhận được điều gì đó. Ngược lại, nếu tỉ lệ giữ chân thấp, có thể hiểu rằng người dùng chưa thấy ứng dụng hoặc dịch vụ hữu ích và không quay lại.

Tỉ lệ giữ chân cũng có thể giúp xác định các yếu tố cần cải thiện. Bằng cách phân tích tỉ lệ giữ chân theo thời gian, các nhà quảng cáo di động có thể xác định xu hướng và mô hình có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ chân của một ứng dụng hoặc dịch vụ. Điều này có thể giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, chẳng hạn như sửa lỗi, thêm tính năng mới hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cuối cùng thì, tỉ lệ giữ chân có thể ảnh hưởng đến chi phí thu hút khách hàng. Việc giữ chân một khách hàng hiện tại chiếm khoảng 1/5 ngân sách so với việc thu hút một khách hàng mới. Do đó, bằng cách tập trung vào cải thiện tỉ lệ giữ chân, các nhà quảng cáo di động có thể giảm thiểu tổng chi phí thu hút khách hàng.

Làm thế nào để tính toán tỉ lệ giữ chân?

Có một vài cách khác nhau để tính toán tỉ lệ giữ chân, nhưng phương pháp phổ biến nhất là chia số lượng người dùng tiếp tục sử dụng một ứng dụng hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể cho tổng số người dùng ở đầu kỳ. Kết quả sau đó được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Tỉ lệ giữ chân = (Lượng người dùng vào cuối chu kỳ / Lượng người dùng vào đầu chu kỳ) x 100

Ví dụ, nếu một ứng dụng có 100 người dùng vào đầu tuần và 75 trong số đó tiếp tục sử dụng ứng dụng vào cuối tuần, tỉ lệ giữ chân hàng tuần sẽ là 75%.

Một cách khác để tính toán tỉ lệ giữ chân là sử dụng phân tích nhóm, nghĩa là xem xét tỉ lệ giữ chân của các nhóm người dùng khác nhau (nhóm) theo thời gian. Ví dụ, một phân tích nhóm có thể so sánh tỉ lệ giữ chân của người dùng cài đặt ứng dụng vào tháng 1 với những người dùng cài đặt ứng dụng vào tháng 2. Điều này có thể giúp xác định xu hướng và mô hình trong tỉ lệ giữ chân và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự giữ chân.

Nhà quảng cáo di động có thể cải thiện tỉ lệ giữ chân của ứng dụng của họ như thế nào?

Dưới đây là một số cách mà các nhà quảng cáo di động có thể cải thiện tỉ lệ giữ chân của ứng dụng của họ:

  1. Cải thiện trải nghiệm người dùng: Trải nghiệm người dùng tích cực là chìa khóa để giữ chân người dùng. Điều này bao gồm các yếu tố như thiết kế ứng dụng, chức năng và sự thuận tiện nói chung. Bằng cách liên tục tối ưu hóa và cải thiện trải nghiệm người dùng, các nhà quảng cáo di động có thể tăng tỉ lệ giữ chân.
  2. Cung cấp nội dung có giá trị và phù hợp: Người dùng có khả năng quay lại ứng dụng hoặc dịch vụ nếu họ thấy nội dung hoặc chức năng của nó phù hợp và có giá trị. Các nhà quảng cáo di động có thể cải thiện tỉ lệ giữ chân bằng cách thường xuyên cập nhật ứng dụng của họ với nội dung và tính năng mới và phù hợp với khách hàng.
  3. Sử dụng thông báo đẩy và tin nhắn trong ứng dụng: Thông báo đẩy và tin nhắn trong ứng dụng có thể được sử dụng để nhắc nhở người dùng quay lại ứng dụng và cung cấp thông tin mới và thông tin có thể làm họ quan tâm. Tuy nhiên, quan trọng là cần sử dụng những công cụ này một cách tiết kiệm và đảm bảo rằng những thông điệp được gửi đi phù hợp và có giá trị đối với người dùng.
  4. Cung cấp phần thưởng để duy trì việc sử dụng: Các nhà quảng cáo di động cũng có thể sử dụng phần thưởng để khuyến khích người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng. Một số ví dụ về điều này có thể là chương trình thưởng, chương trình khách hàng trung thành hoặc các ưu đãi độc quyền.
  5. Phân tích và tối ưu hóa tỉ lệ giữ chân: Bằng cách phân tích tỉ lệ giữ chân theo thời gian, các nhà quảng cáo di động có thể xác định xu hướng, mô hình và các lĩnh vực cần cải thiện. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện nghiên cứu người dùng, thử nghiệm A/B các tính năng trong ứng dụng khác nhau, thiết kế, và sử dụng dữ liệu và công cụ phân tích để hỗ trợ các nỗ lực tối ưu hóa.
Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.