Retargeting ad (Quảng cáo nhắm chọn lại)
Retargeting ad (Quảng cáo nhắm chọn lại)
Quảng cáo Retargeting cho phép nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo cho người dùng đã tương tác trước đây với thương hiệu của họ bằng cách sử dụng đa dạng các công nghệ theo dõi.

Quảng cáo Retargeting là gì?

Quảng cáo Retargeting là một hình thức quảng cáo trực tuyến cho phép hiển thị quảng cáo cho người dùng đã tương tác trước đây với thương hiệu. Các quảng cáo này có thể được sử dụng để thúc đẩy nhiều hành động, như khuyến khích người truy cập trang web bằng di động tải xuống ứng dụng, thúc đẩy người truy cập nền tảng thương mại điện tử hoàn tất một giao dịch, hoặc quảng bá tới đối tượng trước đây đã từng quan tâm tới thương hiệu. Mục tiêu của quảng cáo Retargeting là tăng cơ hội chuyển đổi bằng cách tiếp cận những người đã thể hiện sự quan tâm trước đó.

Quảng cáo Retargeting hoạt động như thế nào?

Quảng cáo Retargeting trên di động hoạt động bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi di động như ID thiết bị di động và theo dõi ứng dụng để xác định những người dùng đã tương tác hoặc thể hiện sự quan tâm đến thương hiệu trước đó. Khi một người dùng truy cập một trang web hoặc sử dụng một ứng dụng, cookie hoặc ID thiết bị di động được đặt trên thiết bị của họ. Điều này giúp nhà quảng cáo theo dõi hoạt động của người dùng và thu thập dữ liệu như các trang họ đã xem, sản phẩm họ đã tham khảo và các hành động họ đã thực hiện.

Khi người dùng truy cập các trang web hoặc ứng dụng hợp tác với nền tảng quảng cáo Retargeting của nhà quảng cáo, nền tảng sẽ sử dụng cookie hoặc ID thiết bị di động để nhận diện người dùng và nhắm tới họ quảng cáo dựa trên tương tác trước đó với thương hiệu. Quảng cáo Retargeting có thể ở dạng quảng cáo banner, quảng cáo toàn bộ không gian website hoặc quảng cáo tự nhiên và có thể được hiển thị trên các nền tảng di động khác nhau như iOS, Android và web di động.

Ngoài ra, quảng cáo Retargeting trên di động cũng cho phép nhà quảng cáo nhắm tới người dùng đã cài đặt ứng dụng trước đó và tiếp cận họ bằng quảng cáo trong ứng dụng hoặc push notifications để khuyến khích họ tương tác lại với ứng dụng hoặc thực hiện một giao dịch trong ứng dụng. Một lần nữa, mục tiêu là tiếp cận người dùng đã thể hiện sự quan tâm đối với thương hiệu và có thể có khả năng chuyển đổi cao hơn.

Quảng cáo Retargeting có thể mang lại lợi ích gì cho nhà quảng cáo di động?

Quảng cáo Retargeting có thể mang lại lợi ích cho nhà quảng cáo di động theo nhiều cách:

1. Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Quảng cáo Retargeting cho phép nhà quảng cáo di động tiếp cận người dùng đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, làm tăng khả năng chuyển đổi.

2. Nhắm tới đúng tệp khách hàng: Quảng cáo Retargeting giúp nhà quảng cáo di động thu thập dữ liệu về hành vi và sở thích của người dùng và sử dụng dữ liệu đó để tạo ra các quảng cáo có tính liên quan hơn, có khả năng tương tác cao với người dùng.

3. Tăng cường ROI: Quảng cáo Retargeting cho phép nhà quảng cáo di động tiếp cận người dùng đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, làm tăng khả năng chuyển đổi và tăng cường lợi nhuận đầu tư (ROI) từ chiến lược quảng cáo của họ.

4. Giúp người dùng ứng dụng tương tác lại: Quảng cáo Retargeting có thể giúp nhà quảng cáo di động tiếp cận người dùng đã cài đặt ứng dụng trước đó và Retargeting họ bằng quảng cáo trong ứng dụng hoặc thông báo đẩy để khuyến khích họ tương tác lại với ứng dụng hoặc thực hiện một giao dịch trong ứng dụng.

5. Tăng nhận thức thương hiệu: Quảng cáo Retargeting có thể được sử dụng để tăng cường nhận thức thương hiệu bằng cách tiếp cận những người dùng đã tương tác trước đó với thương hiệu nhưng chưa chuyển đổi.

6. Hiệu quả chi phí: Retargeting mang lại sự hiệu quả chi phí hơn khi tiếp cận những người dùng đã thể hiện sự quan tâm đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ, so với việc có được người dùng mới thông qua các phương tiện quảng cáo tổng quát.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.