Real-time bidding (RTB) - Đấu giá thời gian thực
Real-time bidding (RTB) - Đấu giá thời gian thực
Đấu giá thời gian thực (RTB) là quy trình đấu giá theo thời gian thực, trong đó các nhà quảng cáo đấu giá để quảng cáo của họ được xuất hiện trên không gian quảng cáo có sẵn thông qua một nền tảng phía người mua.

Đấu giá thời gian thực là gì?

Đấu giá thời gian thực (RTB) là một phương pháp mua quảng cáo trực tuyến trong đó việc mua kho quảng cáo được thực hiện dựa trên số lần hiển thị thông qua một đấu giá tự động diễn ra thời gian thực. Các nhà quảng cáo đấu giá để sở hữu không gian quảng cáo có sẵn thông qua một nền tảng phía người mua (DSP), và quảng cáo của người đặt giá cao nhất sẽ xuất hiện trên trang web của nhà xuất bản. Thuộc lĩnh vực quảng cáo tự động, RTB cho phép mua quảng cáo liên quan với hiệu quả cao, vì quảng cáo được gửi đến khán giả cụ thể dựa trên hành vi duyệt web và dữ liệu khác. Nó cũng cho phép định giá linh hoạt, vì giá quảng cáo có thể thay đổi tùy thuộc vào sự cạnh tranh cho không gian quảng cáo cụ thể nào đó.

Đấu giá thời gian thực hoạt động như thế nào?

Dưới đây là lời giải thích theo từng bước về cách đấu giá thời gian thực hoạt động:

  1. Người dùng truy cập một trang web: Khi một người dùng truy cập một trang web, máy chủ quảng cáo của nhà xuất bản gửi yêu cầu đến các DSP. Yêu cầu này bao gồm thông tin như đặc điểm nhân khẩu của người dùng, hành vi duyệt web và không gian quảng cáo có sẵn trên trang web của nhà xuất bản.
  2. Nhà quảng cáo đấu giá cho không gian quảng cáo có sẵn: Các DSP sau đó sử dụng thông tin này để xác định quảng cáo nào sẽ phù hợp nhất với người dùng và đấu giá cho không gian quảng cáo có sẵn. Nhà quảng cáo có thể đặt giá tối đa, là số tiền cao nhất mà họ sẵn lòng trả để sở hữu không gian quảng cáo.
  3. Quảng cáo của người đặt giá cao nhất được hiển thị: DSP có giá cao nhất sẽ thắng cuộc đấu giá. Sau đó, quảng cáo của nhà quảng cáo đó sẽ xuất hiện trên trang web của nhà xuất bản. Quá trình này diễn ra trong vài mili giây, nên được gọi là "đấu giá thời gian thực".
  4. Nhà quảng cáo thanh toán cho không gian quảng cáo: Nhà quảng cáo sẽ bị tính phí dựa vào số tiền tương ứng với giá đặt của họ hoặc giá cao thứ hai, tùy thuộc vào con số nào thấp hơn.
  5. Mua quảng cáo nhắm mục tiêu và hiệu quả: RTB cho phép mua quảng cáo nhắm mục tiêu và sở hữu mức độ hiệu quả cao. Nhà quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu như hành vi duyệt web và đặc điểm nhân khẩu học của người dùng để nhắm đến đối tượng cụ thể. Điều này nghĩa là quảng cáo có khả năng được hiển thị tới những người quan tâm, tăng cơ hội chúng được nhấp vào và chuyển đổi thành doanh số bán hàng.
  6. Định giá linh hoạt: RTB cũng cho phép định giá linh hoạt, vì giá quảng cáo có thể thay đổi tùy thuộc vào sự cạnh tranh cho một không gian quảng cáo cụ thể.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.