Private marketplace (PMP)
Private marketplace (PMP)
Private marketplace (PMP) trong ngành quảng cáo số là một nền tảng độc quyền và an toàn kết nối trực tiếp giữa các nhà quảng cáo và nhà xuất bản để mua bán kho lưu trữ quảng cáo, mang lại quyền kiểm soát tốt hơn, chất lượng được tăng cường và tính minh bạch được cải thiện.

Private marketplace là gì?

Private marketplace (PMP) trong ngành quảng cáo số là một nền tảng an toàn và độc quyền nơi nhà xuất bản và nhà quảng cáo có thể mua bán kho lưu trữ quảng cáo trực tiếp mà không cần sàn giao dịch quảng cáo truyền thống. PMPs cho phép quyền kiểm soát lớn hơn đối với quy trình mua bán, bao gồm đàm phán giá, quảng cáo nhắm đối tượng và lựa chọn kho lưu trữ.

Tại sao Private marketplace quan trọng?

Quyền kiểm soát lớn hơn đối với quy trình mua bán

PMPs cung cấp quyền kiểm soát lớn hơn đối với quy trình mua bán, bao gồm đàm phán giá, quảng cáo nhắm đối tượng và lựa chọn kho lưu trữ. Việc  này cho phép nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng mục tiêu của họ một cách hiệu quả hơn và dẫn đến trải nghiệm quảng cáo được cá nhân hóa và chính xác hơn cho cả nhà quảng cáo và khán giả. Ngoài ra, PMPs cho phép nhà quảng cáo mua kho lưu trữ chất lượng cao với giá cố định, đem lại sự chắc chắn rằng người đúng sẽ nhìn thấy quảng cáo của họ.

Chất lượng tăng cao

Private marketplace thường cung cấp kho lưu trữ chất lượng cao, vì chúng chỉ được truy cập bởi một nhóm chọn lọc từ các bên mua và bán tin cậy. Kho lưu trữ chất lượng cao mang lại trải nghiệm quảng cáo tốt hơn cho người dùng, giảm khả năng gặp phải quảng cáo không liên quan hoặc gây nhầm lẫn. Ngoài ra, PMPs tạo ra môi trường với sự kiểm soát tốt hơn cho  nhà quảng cáo, đảm bảo rằng quảng cáo của họ xuất hiện trên các trang web đáng tin cậy và tới được nhóm khachs hàng chất lượng cao.

Tiềm năng tăng doanh thu

Bằng cách bỏ qua sàn giao dịch quảng cáo truyền thống, PMPs mang lại cơ hội tăng doanh thu lớn cho cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể đàm phán giá tốt hơn, trong khi nhà xuất bản có quyền truy cập đối tượng sẵn sàng trả giá cao hơn. Ngoài ra, PMPs cho phép nhà xuất bản tận dụng kho lưu trữ của họ một cách hiệu quả hơn, giúp nhà quảng cáo tiếp cận kho lưu trữ chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Tính minh bạch được cải thiện

PMPs cung cấp quy trình minh bạch hơn so với sàn giao dịch quảng cáo truyền thống, với thông tin rõ ràng về người mua và người bán kho lưu trữ. Tính minh bạch này giúp giảm thiểu gian lận quảng cáo và giảm rủi ro của lưu lượng không phải là người dùng thật, đảm bảo rằng nhà quảng cáo tiếp cận người dùng thực sự. Ngoài ra, PMPs cho phép nhà quảng cáo theo dõi quảng cáo của họ, mang lại khả năng bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn về hiệu suất của chiến dịch.

Private marketplace hoạt động như thế nào?

Một Private marketplace thường hoạt động như một nền tảng an toàn và độc quyền, kết nối nhà xuất bản và nhà quảng cáo thông qua một nền tảng phía người mua (DSP) hoặc nền tảng phía người bán (SSP). Dưới đây là cách quy trình hoạt động:

  1. Lựa chọn Kho lưu trữ: Nhà xuất bản cung cấp kho lưu trữ trên trang web của họ để bán thông qua PMP. Nhà quảng cáo sau đó có thể lựa chọn kho lưu trữ mà họ muốn mua dựa trên tiêu chí như vị trí, đối tượng và nội dung.
  2. Đàm phán giá: nhà quảng cáo và nhà xuất bản có thể đàm phán giá của kho lưu trữ quảng cáo qua PMP, với giá cuối cùng được xác định thông qua thỏa thuận chung.
  3. Thiết lập Chiến dịch: Sau khi kho lưu trữ quảng cáo và giá đã được thống nhất, nhà quảng cáo thiết lập chiến dịch của họ thông qua DSP hoặc SSP. Quá trình thiết lập bao gồm việc chọn định dạng quảng cáo, tạo nội dung quảng cáo và thiết lập các tiêu chí định hướng.
  4. Cung cấp  Quảng cáo: PMP sau đó hướng  quảng cáo tới đối tượng được chọn, hiển thị nó trên trang web của nhà xuất bản.
  5. Báo cáo và Tối ưu hóa: Nhà quảng cáo có thể theo dõi hiệu suất của chiến dịch qua DSP hoặc SSP và thực hiện bất kỳ tối ưu hóa nào cần thiết để cải thiện kết quả.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.