Postback
Postback là sự trao đổi thông tin giữa các máy chủ khi một sự kiện trong ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng diễn ra. Nó cho phép theo dõi hoạt động trong ứng dụng và mang theo dữ liệu cần thiết cho các đối tác đo lường để phân bổ cài đặt và lượt hiển thị.

Postback là gì?

Trong quảng cáo di động, postback là một công cụ quan trọng để đo lường hoạt động người dùng và chia sẻ dữ liệu giữa các chức năng của quảng cáo và các đối tác đo lường. Sự trao đổi thông tin này cho phép ứng dụng phân bổ đúng sự đóng góp khi một cài đặt diễn ra và thay đổi theo thời gian thực dựa trên hành vi người dùng.

Đối với bất kỳ ứng dụng nào sử dụng hệ thống dựa trên máy chủ để giao tiếp thông tin với mạng quảng cáo đối tác hoặc đối tác đo lường di động (MMP) của họ, postback trở nên rất quan trọng vì nó cho phép truyền thông tin theo thời gian thực giữa các máy chủ, giúp những người quảng cáo có thể đưa ra quyết định có cơ sở.

Có hai loại postback:

  • Install postback: Loại postback này được sử dụng để thông báo nguồn truyền thông có đóng góp vào việc cài đặt của người dùng.
  • In-app event postback: Loại postback này thông báo với nguồn truyền thông khi người dùng hoàn thành một sự kiện trong ứng dụng sau khi ứng dụng đã được cài đặt.

Postback hoạt động như thế nào?

Postback gửi dữ liệu giữa các nền tảng có tham gia vào quá trình hiển thị quảng cáo, bao gồm mạng quảng cáo, người quảng cáo và MMP, tùy thuộc vào sự tham gia của các bên. Dưới đây là các bước để kích hoạt Postback và trao đổi các hoạt động của người dùng.

  1. Một mạng quảng cáo hiển thị quảng cáo kỹ thuật số tớingười dùng.
  2. Người dùng xem quảng cáo.
  3. Nếu người dùng quan tâm, họ sẽ tương tác với quảng cáo. Giả sử quảng cáo đó là quảng cáo cho ứng dụng game mới. Người dùng nhấp vào quảng cáo, chuyển hướng họ đến trang cài đặt cửa hàng ứng dụng.
  4. Tại cửa hàng ứng dụng, người dùng cài đặt ứng dụng.
  5. Sau khi cài đặt, người dùng mở ứng dụng và tham gia vào các sự kiện trong ứng dụng như mua hàng trong ứng dụng.
  6. Dữ liệu hoạt động của người dùng được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ phân bổ tương ứng như MMP để phân tích dữ liệu và phân bổ các đặc điểm.
  7. MMP tìm ra các quảng cáo có nhiệm vụ kích thích người dùng cài đặt hoặc sự kiện trong ứng dụng. Nó gửi một install postback hoặc in-app event postback đến mạng quảng cáo đã xuất bản quảng cáo tương ứng, thông báo cho họ về sự phân bổ.

Quy trình này diễn ra liên tục và thời gian thực, mỗi khi một người dùng tương tác với một quảng cáo tạo ra các phân bổ. Dựa vào MMP, những người quảng cáo có thể thiết lập các cài đặt tùy chỉnh để đo lường chính xác các lĩnh vực quan trọng đối với họ. Ví dụ, Airbridge cung cấp một loạt các sự kiện để gửi qua postback, bao gồm cài đặt, khởi chạy, khởi chạy liên kết sâu, sự kiện trong ứng dụng và sự kiện tùy chỉnh. Những người quảng cáo có thể chọn sự kiện nào để theo dõi tùy thuộc vào kênh và quảng cáo.

Postback của Apple’s SKAdNetwork

Postback của Apple’s SKAdNetwork (SKAN) hoạt động khác biệt so với các postback khác kể từ khi giới thiệu khung App Tracking Transparency (ATT). Bất kỳ ứng dụng nào thu thập dữ liệu người dùng cho mục đích quảng cáo đều phải tuân theo khung ATT, chia người dùng thành hai loại, người dùng iOS đồng ý và người dùng iOS không đồng ý. Ứng dụng chỉ được phép theo dõi hoạt động của người dùng đồng ý, và Apple cũng đảm bảo rằng dữ liệu này được ẩn danh trước khi chia sẻ và kích hoạt Postback.

Trong SKAN 3.0, những người quảng cáo chỉ có thể nhận một postback với dữ liệu cài đặt và cả sự kiện trong ứng dụng từ 24 giờ đầu tiên sau khi người dùng cài đặt. Với sự xuất hiện của SKAN 4.0 trở đi, họ có thể nhận đến ba Postback với ba cửa sổ đo lường, nếu Apple nhận thấy có đủ dữ liệu để duy trì sự ẩn danh cho người dùng.

Postback vs. callback

Mặc dù ngày nay postback và callback có thể thay thế lẫn nhau, callback ban đầu đề cập đến một thông báo được yêu cầu từ máy chủ này sang máy chủ khác để truyền thông tin trên các nền tảng web. Yêu cầu về callback, còn được biết đến là yêu cầu về http hoặc https, được kích hoạt khi một người dùng tương tác với một quảng cáo và một sự kiện sau đó, tương tự như postback. Callback có thể nhận thông tin như dữ liệu web/ứng dụng, thông tin phân bổ và dữ liệu thô, và chuyển thông tin này bằng cách sử dụng các mạng lưới máy chủ và SDK. Giống như postback, dữ liệu callback được sử dụng để phân tích hiệu suất chiến dịch và điều chỉnh các hoạt động quảng cáo một cách kịp thời nếu cần thiết.

Airbridge sử dụng Postback như thế nào?

Là một trong những MMP hàng đầu trong việc đo lường dữ liệu quảng cáo di động, Airbridge hợp tác với nhiều mạng quảng cáo để theo dõi và chia sẻ Postback. Trên bảng hiển thị của Airbridge, những người quảng cáo có thể tùy chỉnh các Postback và thiết lập các tham số để theo dõi các lượt phân bổ và sự kiện trong ứng dụng.

Hiện tại, Airbridge hỗ trợ việc theo dõi Postback theo nhiều sự kiện khác nhau, từ cài đặt, mua hàng trong ứng dụng, đăng ký dịch vụ, đến các sự kiện tùy chỉnh. Đối với mỗi chiến dịch, những người quảng cáo có thể chọn những sự kiện mà họ muốn đo lường và cài đặt các URL postback tùy chỉnh cho mỗi sự kiện đó. Những tham số URL này sẽ tự động theo dõi hoạt động người dùng và gửi Postback liên quan đến mạng quảng cáo khi phát hiện ra các sự kiện cụ thể.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.