Phone farms
Phone farms
Phone farm là một nhóm các điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động được kiểm soát từ xa và sử dụng để thực hiện các công việc tự động.

Phone farm là gì?

Phone farm là một nhóm các điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động được kết nối với internet và được sử dụng để thực hiện các công việc tự động như nhấp vào quảng cáo, hoàn thành khảo sát hoặc chạy ứng dụng. Những thiết bị này thường được kiểm soát từ xa bằng phần mềm, cho phép người dùng lên lịch và giám sát các công việc. Phone farm thường được sử dụng để tạo doanh thu thông qua quảng cáo và các hình thức kiếm tiền khác, cũng như gia tăng lượt đánh giá ứng dụng hoặc tương tác trên mạng xã hội một cách giả mạo.

Phone farm hoạt động như thế nào?

Phone farm hoạt động bằng cách sử dụng phần mềm để kiểm soát một nhóm điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động từ xa. Phần mềm này cho phép người dùng lên lịch và giám sát các công việc trên mỗi thiết bị, như nhấp vào quảng cáo, hoàn thành khảo sát hoặc chạy ứng dụng. Ngoài ra, các thiết bị này được kết nối với internet, và phần mềm có thể được sử dụng để tự động hóa các hành động khác nhau, như mở và đóng ứng dụng, nhấp vào quảng cáo hoặc điền vào các biểu mẫu.

Phần mềm được sử dụng trong Phone farm thường là một bot hoặc một lập trình được khởi chạy trên thiết bị, tương tác với hệ điều hành và các ứng dụng đã cài đặt để thực hiện các công việc. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cho tự động hóa trong Phone farm bao gồm Python, Java hoặc JavaScript.

Người điều hành Phone farm có thể sử dụng mạng có dây hoặc không dây để kết nối các thiết bị với internet. Trong một số trường hợp, người điều hành Phone farm có thể sử dụng mạng riêng ảo (VPN) hoặc phần mềm truy cập từ xa khác để kiểm soát thiết bị từ xa.

Khi phần mềm được cài đặt và tùy chỉnh trên mỗi thiết bị, người vận hành Phone farm có thể sử dụng giao diện trực tuyến hoặc công cụ dòng lệnh để lên lịch và giám sát các công việc trên mỗi thiết bị. Điều này bao gồm thiết lập lịch trình cụ thể cho các công việc, chẳng hạn như chạy các ứng dụng cụ thể vào các thời điểm nhất định hoặc giám sát tình trạng của các thiết bị để đảm bảo sự vận hành được diễn ra trơn tru.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.