Offerwall
Offerwall là một không gian trong ứng dụng để hiển thị quảng cáo, cung cấp một nhiệm vụ nào đó và thưởng cho người dùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nó được sử dụng rộng rãi bởi những người quảng cáo để kiếm tiền từ ứng dụng và tăng lượng tương tác từngười dùng. Offerwall bao gồm bất cứ điều gì từ việc xem một quảng cáo video đến việc hoàn thành khảo sát trong ứng dụng, và phần thưởng có thể là tiền ảo hoặc những phần quà cao cấp khác.

Offerwall là gì?

Offerwall là một chiến lược cho những người quảng cáo để tạo ra doanh thu và tăng cường sự tương tác trong ứng dụng. Với quảng cáo offerwall, người quảng cáo nhận được tiền mỗi khi một người dùng tương tác với một ưu đãi và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ có thể chỉ định một lượng không gian cụ thể trong ứng dụng để hiển thị offerwall, giống như một cửa hàng trong ứng dụng với danh sách các ưu đãi mà người dùng có thể chọn. Offerwalls được coi là hiệu quả nhất với các ứng dụng game di động vì phần thưởng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm chơi game của người dùng, nhưng nó cũng có thể có ích trên nhiều nền tảng khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về quảng cáo offerwall và các phần thưởng có thể được cung cấp:.

Offerwall ads Rewards
- Completing a survey
- Watching an in-app video ad
- Subscribing to a service/program
- Playing a in-app mini game
- Signing up for a free-trial session of a
premium membership
- In-app/virtual currency
- Extra lives
- Extra energy
- Exclusive benefits/discounts
- Extra membership points
- Hints
- Temporary ad removal

Offerwall hoạt động như thế nào?

Offerwall được triển khai một cách chiến lược, với mục tiêu mở rộng phiên ứng dụng của người dùng và tăng lượng chi tiêu trong ứng dụng. Thông thường, người quảng cáo đặt định dạng cho quảng cáo để chúng xuất hiện trên màn hình của người dùng vào thời điểm thích hợp khi họ cần đến phần thưởng nhất.

Ví dụ, giả sử người dùng đã dành hơn một giờ cố gắng lên cấp trong một trò chơi nhưng lại đang hết mạng sống. Trong khoảnh khắc đó, một offerwall xuất hiện trên màn hình của họ với các tùy chọn để kiếm thêm mạng sống. Người dùng đang chăm chú chơi game sẽ có khả năng lớn nắm bắt cơ hội này để nhận phần thưởng và tiếp tục chơi.

Đồng thời, quảng cáo offerwall không có tính bắt buộc, do đó người dùng có đầy đủ quyền tự quyết định liệu họ muốn tham gia vào những nhiệm vụ đó hay không. Cửa sổ offerwall có thể được tắt theo ý của người dùng, và không có hình phạt liên quan đến việc từ chối tham gia. Nếu người dùng chọn tương tác với quảng cáo, họ thường có nhiều lựa chọn. Offerwall sẽ liệt kê các số lượng tiền khác nhau hoặc các loại phần thưởng khác mà người dùng có thể lựa chọn tùy thuộc vào mức độ quan tâm của họ để tiếp tục tương tác với ứng dụng.

Lợi ích của quảng cáo Offerwall

Đối với người dùng

Trải nghiệm ứng dụng tốt hơn cho người dùng đang hoạt động: Đối với các đối tượng người dùng như người chơi trực tuyến hoặc những người mua sắm trong ứng dụng, việc cung cấp hệ thống thưởng để kéo dài thời gian sử dụng ứng dụng cũng một phần giúp ích cho người dùng. Thay vì bị buộc phải dừng hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định, họ được cung cấp cơ hội miễn phí và dễ dàng tiếp cận để tiếp tục tương tác với ứng dụng, nâng cao trải nghiệm trong ứng dụng của mình.

Phần thưởng có giá trị được cung cấp miễn phí: Một lượng lớn người dùng ứng dụng miễn phí hiện nay đều không trả tiền và khá ngần ngại trong việc chi tiêu cho các dịch vụ hoặc lợi ích cao cấp. Quảng cáo offerwall mang lại cho những người dùng này cơ hội miễn phí để nhận những phần thưởng giới hạn mà thông thường họ sẽ phải trả tiền.

Đối với nhà quảng cáo

Tăng tỷ lệ giữ chân: Quảng cáo offerwall được thiết kế để ngăn người dùng thoát khỏi ứng dụng càng nhiều càng tốt, vì vậy chúng được lập trình một cách chính xác để xuất hiện nhiều nhất khi người dùng đang do dự về việc thoát khỏi ứng dụng. Đây là một cách thông minh để giúp người dùng gắn bó hơn với ứng dụng và cuối cùng chuyển đổi họ thành những người dùng trung thành. Với mức độ tương tác của người dùng tăng lên, tỷ lệ giữ chân cũng sẽ tăng lên.

Tăng cường ROI (tỉ lệ hoàn vốn): Mức độ tương tác với offerwall càng cao, doanh thu mà các nhà quảng cáo có thể tạo ra càng lớn. Khả năng của quảng cáo offerwall trong việc tương tác với người dùng và kiếm tiền từ ứng dụng giúp các nhà quảng cáo có được một nguồn doanh thu quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc tăng cao ROI.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.