Mobile measurement partner (MMP) - Đối tác đo lường di động
Mobile measurement partner (MMP) - Đối tác đo lường di động
Một MMP là một công cụ phân bổ của bên thứ ba giúp các nhà quảng cáo tối đa hóa sự phát triển trên nền tảng di động bằng cách đo lường hiệu suất chiến dịch trên nhiều kênh và mạng quảng cáo.

MMP là gì?

Một đối tác đo lường di động (MMP) là một nhà cung cấp dịch vụ phân bổ bên thứ ba giúp thu thập, phân bổ và sắp xếp dữ liệu ứng dụng di động để cung cấp một cái nhìn tổng thể về hiệu suất chiến dịch.

MMP là một công cụ không thể thiếu trong quảng cáo di động vì đây là một bên khách quan, đo lường hiệu suất chiến dịch trên nhiều kênh. Nếu không có MMP, người quảng cáo di động có thể gặp rất nhiều khó khăn. Người quảng cáo sử dụng nhiều mạng quảng cáo và kênh khác nhau cho chiến dịch của họ, điều này có nghĩa là họ cần theo dõi một lượng lớn dữ liệu trên mỗi kênh để đo lường hiệu suất chiến dịch. Một MMP có thể thu thập và xác định dữ liệu từ các kênh đã tích hợp và cung cấp một cái nhìn tổng thể. Do đó, bằng cách sử dụng MMP, người quảng cáo có thể nắm bắt toàn diện và rõ ràng về hiệu suất di động cho tất cả các kênh họ sử dụng. Điều này có thể giúp người quảng cáo phân tích chiến dịch quảng cáo của họ một cách tốt hơn và đưa ra những quyết định tốt nhất để tối đa hóa sự phát triển.

Một MMP hoạt động như thế nào?

Để một MMP hoạt động, một bộ công cụ phần mềm (SDK) từ MMP nên được cài vào ứng dụng trước tiên. Vai trò của SDK là thu thập dữ liệu trên các kênh, thiết bị và phân bổ  các tương tác chiến dịch (ví dụ: nhấp vào quảng cáo, hiển thị) với việc cài đặt ứng dụng và các sự kiện trong ứng dụng (ví dụ: đăng nhập, mua hàng). Sau đó, MMP sử dụng logic phân bổ để xem chiến dịch và kênh nào đã đóng góp vào sự kiện.

Một MMP có thể giúp nhà quảng cáo như thế nào?

Việc sử dụng MMP có thể mang lại lợi ích cho người quảng cáo theo nhiều cách. Chúng ta có thể tóm tắt thành ba điểm chính.

  1. Nhận cái nhìn tổng thể về hiệu suất quảng cáo di động

Một MMP sẽ thu thập tất cả dữ liệu chiến dịch của bạn trên nhiều kênh quảng cáo và trình bày chúng dưới dạng một bảng hiển thị lớn, mang lại cái nhìn tổng thể tuyệt vời về hiệu suất quảng cáo di động của bạn. Sau đó, bạn có thể phân tích dữ liệu trên nhiều thiết bị (Android, iOS) và nền tảng (web, ứng dụng) để có cái nhìn rõ hơn, nhằm tối đa hóa sự phát triển ứng dụng.

  1. Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Không cần phải lê la giữa các bảng hiển thị kênh để theo dõi và tải xuống dữ liệu. Một SDK đơn giản của một MMP có thể thực hiện nhiều công việc. Với MMP, bạn không cần phải nhập và đo lường tất cả dữ liệu thủ công. Thay vào đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho các hoạt động nhiều giá trị hơn.

  1. Sử dụng ngân sách của bạn vào những yếu tố quan trọng nhất

Một MMP đo lường hiệu suất của mỗi kênh với một cái nhìn khách quan và thống nhất. Điều này hướng dẫn chính xác việc kênh nào đã đóng góp nhiều nhất vào hiệu suất quảng cáo của bạn. Sử dụng dữ liệu này, bạn có thể phân bổ ngân sách quảng cáo của mình tốt hơn và đảm bảo bạn đang chi tiêu một cách hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch tổng thể của mình.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.