Lifetime value (LTV) - Giá trị vòng đời
Lifetime value (LTV) - Giá trị vòng đời
Giá trị vòng đời (LTV) dự đoán lợi nhuận được phân bổ cho toàn bộ sự gắn bó trong tương lai của một người dùng.

LTV là gì?

Giá trị vòng đời (LTV) dự đoán lợi nhuận ròng được phân bổ cho toàn bộ sự gắn bó của một khách hàng. LTV còn được biết đến với tên gọi khác là CLV hoặc CLTV (Giá trị vòng đời của Khách hàng), và đây là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá tính khả quan của việc thu hút và giữ chân người dùng. Trong ngành ứng dụng di động, nó được sử dụng để dự đoán doanh thu ròng mà một người dùng sẽ tạo ra trong suốt thời gian sử dụng ứng dụng.

Tại sao LTV quan trọng đối với những nhà quảng cáo?

LTV là một chỉ số quan trọng đối với những nhà quảng cáo di động vì nó giúp họ hiểu rõ giá trị thực sự của người dùng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về cách thu hút và giữ chân họ.

Một trong những lợi ích chính của LTV tới từ việc giúp những nhà quảng cáo dự đoán lợi nhuận dài hạn từ việc thu hút một người dùng. Bằng việc hiểu rõ doanh thu mà một người dùng sẽ tạo ra trong suốt thời gian sử dụng ứng dụng, những nhà quảng cáo có thể đưa ra quyết định có cơ sở về việc chi tiêu bao nhiêu cho việc thu hút người dùng và tập trung vào các kênh nào. Điều này khá quan trọng đối với những nhà quảng cáo ứng dụng di động, vì chi phí của việc thu hút người dùng có thể rất lớn, và họ cần đảm bảo rằng tiềm năng doanh thu lâu dài của một người dùng xứng đáng với chi phí thu hút họ.

LTV cũng cho phép những nhà quảng cáo xác định và nhắm mục tiêu vào người dùng có giá trị. Bằng cách chia nhóm người dùng dựa trên LTV, những nhà quảng cáo có thể xác định những người dùng tạo ra doanh thu lớn nhất và tạo ra các chiến dịch quảng cáo để thu hút và giữ chân họ. Việc xác định người dùng có giá trị cao sẽ rất quan trọng trong việc tạo ra một bức tranh về khách hàng mục tiêu cho ứng dụng và xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững có thể đảm bảo một nguồn doanh thu đều đặn.

Hơn nữa, LTV cũng giúp những nhà quảng cáo ứng dụng di động đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về cách tối ưu hóa lượng tương tác và giữ chân người dùng. Bằng cách hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến LTV, chẳng hạn như tuổi thọ trung bình của một người dùng hoặc doanh thu tạo ra từ các giao dịch trong ứng dụng, nhà quảng cáo có thể tìm ra  cơ hội để tăng tương tác và giữ chân người dùng, từ đó tăng tổng LTV của toàn bộ người dùng.

Làm thế nào để tính LTV

Có một số cách mà những nhà quảng cáo ứng dụng di động có thể sử dụng để tính toán LTV.

Sử dụng CAC

LTV = (ARPU x Vòng đời trung bình của Hành trình người Dùng) – CAC

Công thức trên tính toán doanh thu trung bình mà một người dùng sẽ tạo ra trong suốt thời gian sử dụng ứng dụng, trừ chi phí để thu hút người dùng đó.

Phần đầu tiên của công thức (ARPU - Doanh thu Trung bình trên Mỗi Người Dùng x Vòng đời trung bình của Hành trình người dùng) tính toán tổng doanh thu mà một người dùng sẽ tạo ra trong suốt thời gian sử dụng ứng dụng. ARPU được tính bằng cách lấy tổng doanh thu tạo ra bởi tất cả người dùng và chia cho số lượng người dùng. Vòng đời trung bình của Hành trình người dùng là khoảng thời gian trung bình mà một người dùng tương tác với ứng dụng.

Phần thứ hai của công thức, (CAC - Chi phí Thu Hút Khách hàng), là chi phí để thu hút người dùng, bao gồm chi phí truyền thông và quảng cáo, hoa hồng bán hàng và các chi phí khác liên quan đến việc thu hút người dùng.

Sử dụng Churn

LTV = ARPU x 1/Churn

Công thức này được tạo ra bởi một mạng quảng cáo di động, Tapdaq. Churn chỉ số số lượng người dùng đã rời khỏi ứng dụng, điều này có nghĩa là 1/Churn bằng tỷ lệ người dùng quay trở lại.

Làm thế nào để những nhà quảng cáo di động có thể thu được LTV chính xác?

Việc tính toán LTV có thể sẽ rất khó khăn. Dưới đây là một số bước những nhà quảng cáo có thể thực hiện để tăng độ chính xác của công thức tính LTV của họ.

  • Thu thập dữ liệu chính xác: Những nhà quảng cáo di động nên theo dõi và thu thập dữ liệu chính xác về hành vi người dùng và doanh thu theo thời gian để hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với ứng dụng và lượng doanh thu mà họ tạo ra. Thông tin này có thể được sử dụng để điều chỉnh các phép tính LTV và xác định xu hướng để tối ưu hóa lượng tương tác và giữ chân người dùng.
  • Theo dõi chi phí thu hút: Để có thể tính toán LTV chính xác, những nhà quảng cáo di động nên theo dõi các chi phí liên quan đến việc thu hút người dùng. Việc này bao gồm các chi phí như chi phí truyền thông và quảng cáo, hoa hồng bán hàng và các chi phí khác liên quan đến việc thu hút người dùng.
  • Phân loại người dùng: Những nhà quảng cáo di động nên phân loại người dùng dựa trên các yếu tố khác nhau, như kênh thu hút, đặc điểm nhân khẩu học và doanh thu tạo ra. Điều này giúp những nhà quảng cáo xác định người dùng có giá trị cao và giữ chân họ với các chiến dịch quảng cáo được tùy chỉnh.
  • Nhận sự giúp đỡ từ MMP: MMPs như Airbridge cung cấp các tính năng có thể hỗ trợ những nhà quảng cáo di động trong việc dự đoán LTV chính xác hơn bằng cách cung cấp các chỉ số quan trọng như thu hút người dùng, tương tác và giữ chân, cùng với ARPU và CAC. Các dữ liệu này không chỉ cung cấp một nguồn chính xác để phân tích LTV, mà còn giúp xác định các mô hình, xu hướng và những vấn đề trên hành trình người dùng. Điều này có thể giúp nhà quảng cáo xác định các yếu tố cần cải thiện trong ứng dụng của họ và đưa ra dự đoán LTV chính xác hơn.
Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.