Key Performance Indicator (KPI) - Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc
Key Performance Indicator (KPI) - Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc
Một KPI là một chỉ số có thể đo lường để đánh giá sự thành công của một doanh nghiệp hoặc một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp đó.

KPI là gì?

Chỉ số hiệu suất chính (KPI) là một giá trị có thể đo lường, thể hiện mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh chính của mình. KPIs nên được đề ra một cách cụ thể, có thể đo lường, có tính khả thi, phù hợp với doanh nghiệp và có thời hạn. Nói cách khác, một KPI chất lượng nên được định nghĩa rõ ràng, có thể đo lường được, có tính khả thi, phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp và được đo lường trong một khoảng thời gian cụ thể.

Việc theo dõi KPI cho phép doanh nghiệp theo dõi quá trình của các mục tiêu, xác định các yếu tố cần cải thiện và đưa ra quyết định có cơ sở. Do đó, KPI là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu suất của các chiến lược kinh doanh và để xác định cơ hội để tối ưu hóa và phát triển.

Tại sao KPI quan trọng?

KPI giúp doanh nghiệp đặt ra mục tiêu và định rõ các mục tiêu

Bằng cách xác định KPI cụ thể, có thể đo lường được, có tính khả thi, phù hợp với doanh nghiệp và có thời hạn (SMART), doanh nghiệp có thể đặt ra mục tiêu và định rõ các mục tiêu cho bản thân. Điều này đảm bảo rằng mọi người đang làm việc với cùng một mục tiêu và toàn bộ quá trình có thể được theo dõi một cách dễ dàng.

KPI giúp doanh nghiệp theo dõi quá trình

Bằng cách theo dõi và đo lường KPI một cách đều đặn, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình hướng tới các mục tiêu và xác định các yếu tố cần cải thiện. Điều này có thể giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược và chiến thuật của mình một cách kịp thời để đi đúng hướng.

KPI giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định có cơ sở

Bằng cách phân tích dữ liệu KPI, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu về kinh doanh. Điều này có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, cải thiện hiệu suất và gia tăng lợi nhuận.

KPI giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất

Bằng cách đặt và theo dõi KPI, doanh nghiệp có thể xác định và giải quyết các vấn đề về hiệu suất thấp. Điều này có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả công việc tổng thể và đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả hơn.

Những KPI nào mà các nhà quảng cáo di động nên xem xét?

Dưới đây là một vài các chỉ số KPI mà một nhà quảng cáo di động nên theo dõi:

 • Lượt tải
 • Tỷ lệ giữ chân
 • Tương tác ứng dụng
 • Chi phí cho mỗi lượt cài đặt (CPI)
 • Lợi nhuận đầu tư (ROI)
 • Lợi nhuận từ chi phí quảng cáo (ROAS)
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Tỷ lệ nhấp chuột (CTR)
 • Chi phí cho mỗi lượt nhấp chuột (CPC)
 • Giá trị vòng đời của khách hàng (LTV)
 • Chi phí thu hút khách hàng (CAC)

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.