Install fraud (Gian lận cài đặt)
Install fraud (Gian lận cài đặt)
Install fraud là việc làm tăng số lượng cài đặt ứng dụng di động giả mạo thông qua các kỹ thuật như bots, tài khoản giả mạo và các lượt tải về được trao thưởng, làm cho những người quảng cáo bị nhầm lẫn.

Install fraud là gì?

Install fraud đề cập đến việc làm tăng số lượng cài đặt ứng dụng di động giả mạo. Mục tiêu của hoạt động gian lận này là điều chỉnh xếp hạng trong cửa hàng ứng dụng và đánh lừa các nhà quảng cáo để thanh toán cho tương tác người dùng giả mạo. Điều này dẫn đến một cái nhìn sai lệch về sự phổ biến và lượng tương tác của một ứng dụng, tạo ra một nhầm lẫn tai hại về giá trị và mức độ sử dụng của ứng dụng.

Install fraud hoạt động như thế nào?

Install fraud hoạt động bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật để làm tăng số lượng cài đặt ứng dụng di động giả mạo.

Một trong những phương pháp phổ biến nhất là sử dụng bots. Bots là các chương trình máy tính được thiết kế để mô phỏng hành vi của con người bằng cách nhấp vào quảng cáo và tải về ứng dụng. Các bots được lập trình để tương tác với cửa hàng ứng dụng và thực hiện nhiều cài đặt trong thời gian ngắn, tạo ra sự hiểu nhầm về mức độ phổ biến và lượng tương tác của một ứng dụng.

Một kỹ thuật khác được sử dụng trong install fraud là việc tạo ra các tài khoản giả mạo. Kẻ gian tạo nhiều hồ sơ người dùng và sử dụng chúng để tải về cùng một ứng dụng nhiều lần, do đó làm tăng số lượng cài đặt ứng dụng di động giả mạo. Họ cũng sử dụng các tài khoản giả mạo này để đưa ra đánh giá tích cực giả và tăng xếp hạng ứng dụng, đánh lừa những người quảng cáo và nhà đầu tư.

Lượt tải về được trao thưởng là một phương pháp phổ biến khác được sử dụng trong install fraud. Kỹ thuật này bao gồm việc cung cấp phần thưởng cho người dùng khi tải về một ứng dụng, chẳng hạn như tiền ảo hoặc các phần quà khác. Mặc dù lượt tải về được trao thưởng có thể là một cách hợp lệ để tăng độ nhận diện của một ứng dụng và thu hút người dùng mới, chúng cũng có thể bị lạm dụng để tạo ra các cài đặt giả mạo. Ví dụ, những kẻ gian có thể trả tiền cho các cá nhân để tải về ứng dụng và sau đó nhanh chóng gỡ cài đặt, tạo ra hiểu lầm rằng ứng dụng đó nổi tiếng và được nhiều người dùng tương tác.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.