Install (Lượt cài đặt)
Install (Lượt cài đặt)
Việc cài đặt là hành động tải về và cài đặt một ứng dụng di động trên một thiết bị và là một số liệu được sử dụng để đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo ứng dụng di động.

Install là gì?

Install đề cập đến hành động tải về và cài đặt một ứng dụng di động trên một thiết bị. Trong lĩnh vực đo lường di động, nó cũng có thể được xác định là hành động tải về một ứng dụng lên thiết bị và mở ứng dụng thành công lần đầu tiên. Đây là một số liệu phổ biến được sử dụng để đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo ứng dụng di động, vì nó cho biết số người đã cài đặt ứng dụng sau khi xem một quảng cáo.

Tại sao install quan trọng?

Tại sao install lại là một số liệu quan trọng trong quảng cáo di động? Một lý do là nó giúp các nhà quảng cáo hiểu được mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của họ trong việc thu hút người dùng mới. Ví dụ, nếu bạn thấy số installscao, điều này có thể nghĩa là chiến dịch quảng cáo đang thành công trong việc thuyết phục người xem thực hiện hành động mong muốn là tải về ứng dụng. Ngược lại, số install thấp có thể chỉ ra rằng chiến dịch quảng cáo của bạn chưa phù hợp với đối tượng mục tiêu hoặc có điều gì đó làm người dùng ngần ngại khi cài đặt ứng dụng.

Ngoài việc cung cấp thông tin về sự thành công của chiến dịch quảng cáo, install cũng quan trọng vì nó có thể được sử dụng để tối ưu hóa các chiến dịch tương lai. Ví dụ, nếu bạn nhận thấy quảng cáo của mình tạo ra một số installs cao trên các nền tảng cụ thể hoặc vào những thời điểm cụ thể trong ngày, bạn nên tập trung nhiều ngân sách quảng cáo của mình hơn vào những đặc điểm đó.

Mặc dù không thể phủ nhận rằng install là một số liệu quan trọng cần xem xét, các nhà quảng cáo nên nhớ rằng đây chỉ là một phần của bức tranh. Để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất của ứng dụng di động, ta cũng cần phải xem xét các số liệu khác như tỷ lệ giữ chân (số lượng người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi cài đặt) và sự tương tác (tần suất người dùng tương tác với ứng dụng). Bằng cách nhìn nhận tất cả các số liệu này cùng nhau, ta có thể đạt được cái nhìn tổng quan hơn về hiệu suất của ứng dụng di động.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.