Impression
Impression là một đơn vị trong quảng cáo, đo lường số lần một quảng cáo được hiển thị đến khán giả.

Impression là gì?

Trong quảng cáo, Impression là khi một quảng cáo được hiển thị đến người dùng. Impression thường được sử dụng như một cách để đo lường sự lan tỏa của một chiến dịch quảng cáo. Impression thường được sử dụng cùng với các chỉ số khác, như các lượt nhấp và chuyển đổi, để đo lường hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo. Ví dụ, số lượng Impression cao cho thấy rằng quảng cáo đã được nhiều người xem, trong khi một số lượng lượt nhấp hoặc chuyển đổi thấp chỉ ra rằng quảng cáo không quá hiệu quả trong việc tạo ra tương tác.

Impression và Reach

Impression và Reach là những đơn vị đo lường liên quan tới nhau nhưng không giống nhau trong quảng cáo. Dưới đây là sự khác biệt giữa hai đơn vị này:

  • Impression: Impression chỉ đến số lần một quảng cáo được hiển thị đến người dùng. Đây là một đơn vị đo lường về tần suất mà quảng cáo được hiển thị. Nếu một quảng cáo được hiển thị 1.000 lần cho 500 người, nó đã tạo ra 1.000 Impression.
  • Reach: Reach chỉ số người dùng duy nhất mà chiến dịch quảng cáo đã tiếp cận. Đây là một đơn vị đo lường để đo độ lớn của nhóm khách hàng đã tiếp cận được quảng cáo. Ví dụ, nếu một quảng cáo được hiển thị 1.000 lần cho 500 người, nó đã tạo ra 500 Impression.

Vì vậy, Impression là một đơn vị đo lường về tần suất mà quảng cáo được hiển thị, trong khi Reach đo lường độ lớn của nhóm khách hàng mà chiến dịch quảng cáo đã tiếp cận. Một chiến dịch quảng cáo có thể có lượt reach cao và lượng Impression thấp nếu nó được hiển thị cho nhóm đối tượng lớn nhưng không được hiển thị thường xuyên. Tương tự, một chiến dịch quảng cáo có thể có reach thấp và một lượng Impression cao nếu nó được hiển thị cho nhóm đối tượng nhỏ nhưng thường xuyên hơn.

Tại sao Impression quan trọng?

Impression là một đơn vị đo lường quan trọng trong quảng cáo vì chúng giúp định lượng phạm vi của một chiến dịch quảng cáo. Bằng cách đo lường số lần một quảng cáo được hiển thị đến người dùng, Impression giúp ước lượng kích thước của nhóm đối tượng đã tiếp xúc với quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể hiểu thêm về hiệu suất quảng cáo mục tiêu của mình và xác định cơ hội để tiếp cận nhiều người hơn.

Impression cũng giúp nhà quảng cáo hiểu về lợi nhuận đầu tư. So sánh số lượng Impression được tạo ra nhờ một quảng cáo với chi phí của chiến dịch quảng cáo cho phép nhà quảng cáo tính toán lợi nhuận đầu tư của họ. Làm như vậy, nhà quảng cáo có thể xác định xem chi phí quảng cáo của họ có mang lại lợi nhuận tăng trưởng dương hay không

Hơn nữa, Impression giúp nhà quảng cáo tối ưu hóa chiến dịch của họ. Nhà quảng cáo có thể nhận biết xu hướng và mô hình trong hiệu suất quảng cáo của họ bằng cách theo dõi số lần một quảng cáo tạo ra Impression theo thời gian.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.