IDFA (Identifier for Advertising)
IDFA (Identifier for Advertising)
IDFA là một định danh duy nhất và không xác định danh tính được gán cho từng thiết bị iOS nhằm mục đích theo dõi và chọn mục tiêu quảng cáo.

IDFA là gì?

IDFA (Identifier for Advertising) là một mã định danh được gán cho các thiết bị iOS để theo dõi và chọn mục tiêu quảng cáo. Nhà quảng cáo di động sử dụng IDFA để theo dõi sự tương tác của người dùng với quảng cáo, đo lường hiệu suất của chiến dịch và chọn nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể. Mỗi IDFA dành riêng cho một thiết bị và không thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể nào đó.

IDFA hoạt động như thế nào?

IDFA giống như cookie trên trình duyệt web. Khi một ứng dụng yêu cầu truy cập vào IDFA của người dùng, thiết bị của người dùng tạo ra một IDFA duy nhất dành riêng cho thiết bị đó. IDFA sau đó được sử dụng để theo dõi sự tương tác của người dùng với quảng cáo trong ứng dụng, bao gồm các loại quảng cáo mà họ đã xem, số lần họ tương tác với một quảng cáo và các hành động họ thực hiện sau khi xem một quảng cáo.

Dữ liệu này được thu thập một cách ẩn danh và được sử dụng bởi nhà quảng cáo để đo lường hiệu suất của chiến dịch và chọn nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể. Nhà quảng cáo có thể sử dụng các phương pháp chọn mục tiêu khác nhau, như chọn mục tiêu dựa trên đặc điểm nhân chủng học (ví dụ: chọn mục tiêu quảng cáo tới những người ở một nhóm tuổi hoặc mức thu nhập cụ thể) hoặc chọn mục tiêu dựa trên hành vi (ví dụ: chọn mục tiêu quảng cáo tới những người đã thể hiện sự quan tâm đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể).

Tại sao IDFA quan trọng?

Phân bổ trên nền tảng di động

IDFA cho phép nhà quảng cáo theo dõi sự tương tác của người dùng với quảng cáo và đo lường hiệu suất của các chiến dịch. Thông tin đo lường bao gồm các loại quảng cáo đã được xem, số lần quảng cáo đã được tương tác và các hành động được thực hiện nhờ việc xem quảng cáo. Dữ liệu này rất cần thiết để nhà quảng cáo di động hiểu rõ nguồn gốc của người dùng và cách chiến dịch của họ diễn ra.

Chọn Mục tiêu

IDFA cũng quan trọng để chọn đối tượng mục tiêu cụ thể. IDFA cho phép nhà quảng cáo chọn mục tiêu dựa trên mức độ tương tác của họ với quảng cáo, giúp tăng tính chặt chẽ và hiệu suất của chiến dịch.

Cá nhân hóa

IDFA là một công cụ quan trọng để cá nhân hóa trải nghiệm quảng cáo cho người dùng. Bằng cách theo dõi sự tương tác của người dùng và chọn đối tượng cụ thể, nhà quảng cáo có thể cung cấp quảng cáo cá nhân hóa hơn cho người dùng, giúp cải thiện trải nghiệm tổng thể của họ.

IDFA đã thay đổi như thế nào sau đợt cập nhật iOS 14.5

Với việc phát hành iOS 14.5, Apple giới thiệu App Tracking Transparency (ATT), ảnh hưởng đến cách IDFA được sử dụng trong quảng cáo di động. App Tracking Transparency là một tính năng bắt buộc nhà phát triển ứng dụng phải yêu cầu sự cho phép của người dùng trước khi theo dõi dữ liệu của họ cho mục đích quảng cáo. Nếu người dùng từ chối việc theo dõi, ứng dụng sẽ không thể truy cập IDFA và sẽ không thể theo dõi dữ liệu của họ.

Sự xuất hiện của App Tracking Transparency ảnh hưởng lớn đến khả năng theo dõi tương tác của người dùng và chọn đối tượng mục tiêu cụ thể. Khi người dùng được phép từ chối theo dõi, nhà quảng cáo phải đối mặt với việc dữ liệu để chọn mục tiêu và đo lường có thể giảm đi, ảnh hưởng đến hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo.

Apple giới thiệu SKAdNetwork (SKAN) như một giải pháp thay thế cho việc đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. SKAdNetwork giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách tránh việc thu thập dữ liệu cấp người dùng và sử dụng quy trình phân công ngẫu nhiên để phân bổ chuyển đổi cho các chiến dịch. Tuy nhiên, SKAdNetwork sẽ không thể thay thế IDFA, mà chỉ cung cấp một giải pháp thay thế cho việc đo lường quảng cáo trong khi vẫn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.