GAID (Google Advertising ID)
GAID (Google Advertising ID)
GAID là một định danh duy nhất và không xác định, được sử dụng trong các dịch vụ quảng cáo của Google để theo dõi hiệu suất quảng cáo và cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa.

GAID là gì?

GAID (Google Advertising ID) là một định danh duy nhất và không xác định, được gán cho thiết bị của người dùng khi họ cài đặt một ứng dụng di động có sử dụng dịch vụ quảng cáo của Google. GAID được sử dụng để theo dõi tương tác của người dùng với quảng cáo và hỗ trợ việc cá nhân hóa quảng cáo mà họ nhìn thấy. GAID rất quan trọng trong việc theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch của nhà quảng cáo. GAID cho phép người dùng tùy ý đặt lại định danh của mình. Điều này khiến GAID khác với một ID thiết bị, vốn là một định danh duy nhất được gán cho một thiết bị cụ thể và không thể bị đặt lại hoặc xóa bỏ bởi người dùng.

Tại sao GAID quan trọng?

GAID là một phần quan trọng của hệ sinh thái quảng cáo của Google và mang lại nhiều lợi ích cho các nhà quảng cáo di động.

Cá nhân hóa: GAID giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích và đặc điểm của người dùng. Từ đó, tính liên quan và hiệu suất của quảng cáo được cải thiện, dẫn đến kết quả tốt hơn trong các chiến dịch sau này.

Theo dõi: GAID cho phép nhà quảng cáo theo dõi hiệu suất của quảng cáo như lượt nhấp chuột và chuyển đổi ứng dụng, từ đó đo lường hiệu suất của các chiến dịch. Điều này có thể giúp tối ưu hóa chiến dịch và cải thiện quá trình xác định khách hàng mục tiêu

GAID hoạt động như thế nào?

Dưới đây là các bước về cách GAID hoạt động:

  1. Người dùng cài đặt một ứng dụng di động có sử dụng dịch vụ quảng cáo của Google.
  2. Khi ứng dụng được cài đặt, một GAID được tự động gán cho thiết bị của mỗi người dùng. GAID này là một định danh duy nhất và không xác định dành cho thiết bị của người dùng.
  3. Khi người dùng tương tác với quảng cáo trong ứng dụng, GAID được sử dụng để theo dõi hoạt động của họ. Hoạt động người dùng bao gồm các thông tin như quảng cáo được hiển thị, các hành động mà họ thực hiện (ví dụ: nhấp vào một quảng cáo) và kết quả của những hành động đó (ví dụ: hoàn thành việc mua hàng).
  4. Dữ liệu được thu thập thông qua GAID được sử dụng để giúp cá nhân hóa quảng cáo mà người dùng nhìn thấy. Ví dụ, nếu người dùng liên tục nhấp vào quảng cáo của một loại sản phẩm cụ thể, GAID có thể được sử dụng để hiển thị cho họ nhiều quảng cáo hơn về các sản phẩm tương tự.
  5. Người dùng có khả năng đặt lại hoặc xóa GAID của mình bất cứ lúc nào. Họ sẽ có quyền quản lý và chia sẻ dữ liệu của mình.

Tương lai của GAID

Mặc dù GAID ban đầu được thiết kế như một định danh đảm bảo quyền riêng tư, thị trường vẫn dấy lên những lo ngại rằng GAID vẫn có thể gây ra vi phạm lớn đối với quyền riêng tư người dùng. Vì vậy, Google công bố rằng họ sẽ loại bỏ GAID nhằm nâng cao quyền riêng tư người dùng. Vậy tương lai của GAID sẽ ra sao? Dưới đây là một số hướng có thể xảy ra:

Chuyển đổi sang các công nghệ thay thế

Với việc loại bỏ GAID, người quảng cáo và nhà phát triển ứng dụng sẽ cần tìm kiếm các công nghệ thay thế để theo dõi và cá nhân hóa quảng cáo. Google đã đề xuất một số lựa chọn thay thế, bao gồm "Privacy Sandbox" và "Google Play Install Referrer," nhưng tới nay ta vẫn chưa rõ công nghệ nào sẽ được áp dụng rộng rãi.

Thay đổi cách dữ liệu được thu thập và sử dụng

Việc loại bỏ GAID có thể dẫn đến những thay đổi trong cách dữ liệu được thu thập và sử dụng cho mục đích quảng cáo. Những người quảng cáo sẽ phải tìm kiếm cách mới để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa và theo dõi hiệu suất của chiến dịch của họ, và điều này có thể dẫn đến thay đổi về loại dữ liệu được thu thập và sử dụng.

Chú trọng hơn vào quyền riêng tư

Việc loại bỏ GAID là một phần của xu hướng hướng tới sự gia tăng về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các tổ chức sẽ nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao quyền riêng tư cho người dùng và hạn chế lượng dữ liệu sẵn có cho mục đích theo dõi và quảng cáo.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.