Fake Users (Người dùng giả mạo)
Fake Users (Người dùng giả mạo)
Trong thị trường quảng cáo, người dùng giả mạo là các tài khoản được tạo ra với mục đích gian lận. Đúng như tên gọi, những tài khoản này không được sử dụng bởi người dùng thực. Các tài khoản giả mạo thường được lợi dụng để thực hiện nhiều loại gian lận, thường thấy nhất là để chi phối các chiến dịch quảng cáo di động.

Người dùng giả mạo hoạt động như thế nào?

Người dùng giả mạo thường được tạo ra thông qua các kịch bản tự động hoặc bot, và những đối tượng gian lận này làm gián đoạn chiến dịch quảng cáo và làm sai lệch dữ liệu hiệu suất. Người dùng giả mạo thậm chí không cần tới người dùng hoặc thiết bị thực, vì hầu hết các hoạt động của người dùng đã được lập trình trước trên phần mềm. Nói cách khác, toàn bộ hành trình người dùng được giả mạo để tạo ra các hoạt động ảo như cài đặt, nhấp chuột và tương tác quảng cáo. Mặc dù khó để vận hàng hơn các loại gian lận khác nhưng nếu không được phát hiện, người dùng giả mạo có thể mở rộng quy mô vô hạn và ảnh hưởng xấu tới toàn bộ quy trình chuyển đổi.

Người dùng giả mạo ảnh hưởng tới nhà quảng cáo như thế nào?

Kể cả khi người dùng giả mạo tạo ra dữ liệu quảng cáo như nhấp chuột hoặc cài đặt, tất cả đều vô nghĩa vì không có sự tương tác thực. Tuy nhiên, chúng thường có khả năng mô phỏng toàn bộ hành trình người dùng và trở nên bình thường như các chỉ số dữ liệu khác. Điều này làm cho việc xác định người dùng giả mạo trở nên rất khó khăn đối với nhà quảng cáo, khiến họ mất thời gian cho việc phân tích các hoạt động gian lận, hay nhầm tưởng rằng các tài khoản giả mạo có nhiều tiềm năng.

Khi người dùng giả mạo xuất hiện trong chiến dịch thu hút người dùng mới của các nhà quảng cáo, nguồn dữ liệu sẽ trở nên vô giá trị và sai lệch, tiêu tốn lượng lớn ngân sách để thanh toán cho các tương tác ảo. Từ việc làm suy giảm nguồn lực đến làm tổn hại tới hình ảnh và độ uy tín, người dùng giả mạo có thể khiến doanh nghiệp suy thoái và tạo ra nhiều vấn đề khó khăn, dần dần trở nên nan giải theo thời gian

Ngăn chặn sự ảnh hưởng của người dùng giả mạo

Để ngăn chặn người dùng giả mạo gây ảnh hưởng xấu tới thương hiệu, nhà quảng cáo nên có các biện pháp mạnh mẽ có thể giảm thiểu tác động của người dùng giả mạo. Triển khai các công nghệ chống gian lận, theo dõi nguồn lưu lượng tìm ra các hành trình người dùng bất thường, hoặc sử dụng các MMPs như Airbridge để so sánh các báo cáo dữ liệu có thể là bước khởi đầu tốt trong việc thắt chặt hệ thống bảo mật. Tuy nhiên, chỉ riêng từng giải pháp vẫn sẽ chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn người dùng giả mạo, và chiến lược hiệu quả nhất dành cho các nhà quảng cáo chính là ưu tiên quá trình liên tục theo dõi hoạt động đáng ngờ.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.