Effective cost per mille (eCPM) - Chi phí hiệu quả mỗi nghìn ấn
Effective cost per mille (eCPM) - Chi phí hiệu quả mỗi nghìn ấn
Chi phí hiệu quả mỗi nghìn ấn (eCPM) đề cập đến doanh thu mà một nhà xuất bản ứng dụng thu được cho mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo. eCPM giúp nhà xuất bản ước lượng được tính sinh lời của kho quảng cáo và ước tính về doanh thu.

eCPM là gì?

To begin with, Chi phí mỗi nghìn ấn (CPM) là chi phí của việc thực hiện mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo mà những người quảng cáo sẵn lòng trả. Khi quan sát những chỉ số này, những người quảng cáo có thể phân bổ ngân sách quảng cáo một cách thông minh, tính toán chi phí cần thiết để đạt được lượng hiển thị nhất định.

Ngược lại, eCPM được sử dụng để ước tính doanh thu dự kiến có thể thu được từ mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo được bán từ kho quảng cáo của họ. Ta cần sử dụng hai chỉ số khác nhau vì nhiều yếu tố, như mô hình giá (CPC, CPA, v.v), định dạng quảng cáo và các trung gian quảng cáo ảnh hưởng đến doanh thu của nhà xuất bản. Tuy nhiên, CPM dựa hoàn toàn vào số lượt hiển thị, trong khi mô hình eCPM xem xét các ảnh hưởng khác nhau đến chiến dịch quảng cáo để cung cấp giá trị trung bình về mức doanh thu tiềm năng. Do đó, hai mô hình này không thể được sử dụng thay thế lẫn nhau, chúng nên được sử dụng cùng nhau để so sánh doanh thu và lựa chọn kho quảng cáo có lợi nhuận nhất.

Cách tính eCPM

Công thức để tính chi phí hiệu quả mỗi nghìn ấn (eCPM) như sau:

eCPM = (Tổng doanh thu quảng cáo / Tổng số lần hiển thị) x 1.000

Ví dụ, nếu một nhà xuất bản kiếm được tổng cộng 500 đô la từ doanh thu quảng cáo trong một ngày và ứng dụng đạt được 100.000 lần hiển thị mỗi ngày,

eCPM sẽ là: (500/100.000) x 1.000 = 5 đô la.

Ví dụ về việc sử dụng eCPM và CPM

Việc sử dụng eCPM và CPM sẽ gây nhầm lẫn cho khá nhiều người, vì vậy dưới đây là một ví dụ về cách chúng được sử dụng bởi những người quảng cáo và những người xuất bản.

Ví dụ 1: Xác định đấu giá CPM có lợi nhuận nhất

Có hai người quảng cáo đấu giá cho cùng một hiển thị quảng cáo và cả hai đều đề xuất một CPM là 3 đô la. Tuy nhiên, một trong số những người quảng cáo có eCPM cao hơn do tỷ lệ nhấp chuột click-through rate (CTR) cao hơn. Do đó, nhà xuất bản quyết định bán lượt hiển thị cho người có lợi nhuận cao hơn.

Ví dụ 2: Tính trung bình doanh thu giữa các giao dịch

Một nhà xuất bản đang bán tổng cộng 4 triệu lượt hiển thị quảng cáo. 2 triệu lượt hiển thị đầu tiên được bán cho một người quảng cáo với giá CPM là 2 đô la, 2 triệu lượt hiển thị còn lại được bán cho một người quảng cáo khác với giá CPM là 1 đô la, và 1 triệu lượt hiển thị còn lại không được bán.

Doanh thu quảng cáo tổng cộng sẽ là: [(2 triệu / 2 đô la) x 1.000] + [(2 triệu / 1 đô la) x 1.000] = 1.000 đô la + 2.000 đô la = 3.000 đô la.

Chúng ta có thể chia số này cho số lượt hiển thị để tính eCPM: (3.000/4 triệu) x 1.000 = 0,75 đô la.

Do đó, chỉ có những lượt hiển thị được bán được xem xét trong việc tính toán, và đối với mỗi 1.000 lần hiển thị, nhà xuất bản kiếm được trung bình 0,75 đô la.

Ví dụ 3: Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến doanh thu

Trong quá trình phát quảng cáo, nhiều yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa chi phí của người quảng cáo và doanh thu của nhà xuất bản.

Ví dụ, giả sử một sàn quảng cáo kết nối một nhà quảng cáo với kho quảng cáo của một nhà xuất bản. Nhà quảng cáo muốn trả 2.000 đô la cho 1 triệu lần hiển thị, điều này nghĩa là CPM = ($2.000/1 triệu) x 1.000 = $2.

Tuy nhiên, sàn quảng cáo thu 10% phí dịch vụ từ tổng chi phí của người quảng cáo, tức là 200 đô la trong trường hợp này.

Kết quả là, thay vì nhận được đầy đủ 2.000 đô la (CPM là $2), nhà xuất bản sẽ nhận được tổng doanh thu là 1.800 đô la hoặc ($1.800/1 triệu) x 1.000 = $1,8 eCPM.

Lợi ích của mô hình eCPM

So sánh giá và tối ưu hóa doanh thu cho nhà xuất bản

Sử dụng mô hình eCPM, nhà xuất bản có thể so sánh các chỉ số khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất của các lần hiển thị quảng cáo khác nhau, hiệu suất ứng dụng và trang. Bằng cách tính eCPM của hai ứng dụng, nhà xuất bản có thể xem xét ứng dụng nào đang hoạt động tốt hơn và tạo ra doanh thu cao hơn. Khi đó, họ có thể tham khảo các ứng dụng hoạt động tốt để cải thiện các ứng dụng khác và đảm bảo rằng họ tận dụng nguồn mang lại lợi nhuận cao nhất.

Thực hiện thay đổi theo bối cảnh dựa trên xu hướng

eCPM được tính toán dựa trên dữ liệu được thu thập theo thời gian trong nhiều tháng, nhiều năm, v.v. Các tính toán này cho phép nhà xuất bản thấy được xu hướng doanh thu chung và bất kỳ bất thường hoặc biến đổi về bối cảnh đã xảy ra. Dựa trên phân tích, nhà xuất bản có thể thay đổi sao cho phù hợp, đảm bảo rằng sự đầu tư được đổ vào các lượt hiển thị quảng cáo phù hợp nhất với bối cảnh và thể hiện tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Linh hoạt với các mô hình giá khác nhau

eCPM cung cấp một phương tiện đo lường chi phí quảng cáo vô cùng năng động bằng cách xem xét nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân phối quảng cáo. Ta cũng có thể áp dụng với nhiều mô hình giá khác nhau như CPA, CPC và CPM, điều này rất hữu ích vì mỗi người quảng cáo sử dụng các chiến lược tiếp thị và số lượt hiển thị quảng cáo khác nhau để đo hiệu suất quảng cáo của họ. Điều này khiến eCPM được sử dụng rộng rãi ngày nay, và tính linh hoạt của nó cho phép nhà xuất bản chuyển đổi chính xác các chỉ số khác nhau và tham chiếu chúng trong một tiêu chuẩn thống nhất.

Các yếu tố ảnh hưởng đến eCPM

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến eCPM, và nhà xuất bản nên liên tục cập nhật thông tin và tài nguyên của họ để tìm ra tỉ lệ tối ưu.

  • Vị trí quảng cáo: Ta cần đặt các quảng cáo ở trên cùng của trang hoặc trong một khu vực dễ thu hút chú ý để tạo ra nhiều lượt hiển thị hơn. Nhà xuất bản có thể sử dụng A/B testing để tìm ra vị trí quảng cáotối ưu nhất cho ứng dụng của họ.
  • Định dạng quảng cáo: Các định dạng quảng cáo khác nhau mang lại số lượt hiển thị khác nhau, tuỳ vào mức độ tương tác. Ví dụ, quảng cáo video hiệu quả hơn quảng cáo tĩnh, nhưng chúng cũng đắt hơn. Tùy thuộc vào thương hiệu/sản phẩm và thông điệp, nhà xuất bản nên xem xét định dạng quảng cáo hiệu quả nhất.
  • Thông tin bối cảnh: Những yếu tố như mùa vụ hoặc các ngày lễ đặc biệt nhất định sẽ tác động đến hiệu suất quảng cáo khi có nhiều lưu lượng được tạo ra trong những dịp này. Đồng thời, sự cạnh tranh để thắng các quảng cáo cũng cao hơn, vì vậy nhà xuất bản nên lập kế hoạch tuỳ theo tình huống và tận dụng những cơ hội này.
  • Giá sàn eCPM: Giá sàn eCPM là giá CPM tối thiểu mà một nhà quảng cáo phải đưa ra để hiển thị quảng cáo của họ trên ứng dụng của nhà xuất bản. Trong những dịp đặc biệt như Black Friday, khi nhu cầu đấu giá tăng cao, nhà xuất bản có thể tăng giá sàn để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận. Họ có thể tham khảo các ngày lễ hoặc sự kiện để thường xuyên cập nhật giá sàn và thu hút những phiên cược có giá trị nhất.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.