Deferred deep linking
Deferred deep linking
Deferred deep linking đưa người dùng đến trang trong ứng dụng sau khi ứng dụng được tải xuống và khởi chạy.

Deferred deep linking là gì?

Liên kết sâu giúp tạo ra một hành trình người dùng liền mạch bằng cách đưa người dùng trực tiếp đến một trang cụ thể trong ứng dụng. Nhưng đối với những người dùng chưa cài đặt ứng dụng thì sao? Đây là nơi mà Deferred deep linking có thể trở nên hữu ích.

Deferred deep linking là liên kết sâu nhưng được trì hoãn cho đến khi ứng dụng được tải xuống và khởi chạy. Khi một người dùng nhấp vào một Deferred deep linking nhưng chưa cài đặt ứng dụng, họ sẽ được đưa đến App Store để tải xuống. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất và người dùng khởi chạy ứng dụng, họ sẽ được chuyển đến đích cuối cùng trong ứng dụng.

Deferred deep linking quan trọng vì chúng có thể đáp ứng mọi tình huống, không phụ thuộc vào tình trạng của người dùng và là một công cụ thu hút người dùng hiệu quả. Không bỏ lỡ bất kỳ người dùng nào đã nhấp vào liên kết, Deferred deep linking có thể giảm đáng kể tỷ lệ thoát và tối ưu hóa khả năng chuyển đổi bằng cách đưa tất cả người dùng đến trang chính xác mà chiến dịch định sẵn.

Tại sao Deferred deep linking quan trọng

Deferred deep linking có thể là một chiến lược quảng cáo di động hoàn hảo để đưa người dùng tiềm năng tải xuống và tương tác với ứng dụng, giảm thiểu tỷ lệ thoát. Chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản, một Deferred deep linking không chỉ sẽ hướng dẫn người dùng tiềm năng tải xuống ứng dụng mà còn đưa họ trực tiếp đến trang trong ứng dụng mà họ quan tâm. Điều này tạo ra một hành trình người dùng liền mạch bắt đầu từ việc nhấp vào quảng cáo, hoàn thành việc tải xuống ứng dụng và cuối cùng, đến với sự kiện hoặc chuyển đổi trong ứng dụng. Bởi vì sau khi người dùng khởi chạy ứng dụng và đến trang trong ứng dụng, họ sẽ tới được các nội dung thú vị trong quảng cáo và có khả năng tham gia cao hơn, dẫn đến tỷ lệ thoát thấp hơn. Deferred deep linking cũng có thể được theo dõi bằng MMP và cung cấp dữ liệu hành trình người dùng có giá trị có thể mang lại cái nhìn sâu sắc về chiến lược thu hút người dùng.

Deferred deep linking hoạt động như thế nào?

Một Deferred deep linking lưu trữ dữ liệu đích trong ứng dụng trên máy chủ cho đến khi người dùng hoàn tất việc tải xuống ứng dụng. Khi quá trình tải xuống hoàn tất và người dùng mở ứng dụng, Deferred deep linking sau đó so khớp dữ liệu với ID người dùng để đưa họ đến trang ứng dụng. Toàn bộ quá trình này có vẻ phức tạp, nhưng nó khá giống với logic được sử dụng trong một MMP. Với MMP như Airbridge, những người quảng cáo có thể thiết lập chi tiết từng bước của các Deferred deep linking một cách dễ dàng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.