Deep linking
Deep linking
Deep linking có thể đưa người dùng trực tiếp đến nội dung cụ thể trong ứng dụng. Nó có thể xây dựng trải nghiệm người dùng liền mạch trên web di động và ứng dụng và là một công cụ mạnh mẽ nhằm tăng cường chuyển đổi.

Deep linking là gì?

Deep linking có thể đưa người dùng trực tiếp đến nội dung cụ thể trong ứng dụng. Sử dụng deep linking như một chiến lược quảng cáo di động là một cách tuyệt vời để đưa người dùng vào ứng dụng và tăng cường chuyển đổi.

Hãy tưởng tượng bạn là một người quảng cáo ứng dụng thương mại điện tử lên kế hoạch chạy quảng cáo di động để quảng bá cho mẫu giày mới. Nếu bạn không sử dụng liên kết sâu, những người nhấp vào quảng cáo sẽ phải được chuyển hướng đến App Store, ngay cả khi họ đã có sẵn ứng dụng, hoặc đến trang web. Điều này không chỉ không liên quan đến đôi giày mới được quảng cáo, mà còn làm gián đoạn hành trình người dùng di động tổng thể. Ngược lại, một liên kết sâu sẽ hướng dẫn người dùng trực tiếp đến trang trong ứng dụng nơi đôi giày được quảng cáo. Trong trường hợp này, người dùng có thể tìm thông tin về đôi giày ngay lập tức và tăng khả năng mua đôi giày đó.

Tóm lại, liên kết sâu hoạt động như một URL web trong nền tảng di động, vì nó chứa dữ liệu bổ sung để đưa người dùng đến một đích cụ thể trong ứng dụng.

Tại sao deep linking quan trọng?

Người quảng cáo có thể đạt được nhiều lợi ích từ nhiều cách từ việc tạo ra chiến dịch với liên kết sâu.

Tạo trải nghiệm người dùng liền mạch

Chỉ cần một cú nhấp, liên kết sâu dẫn dắt người dùng đến trang họ muốn, giảm đáng kể sự gián đoạn trong ứng dụng. Điều này có thể giúp người dùng tiết kiệm công sức để điều hướng thủ công trong ứng dụng và tạo ra một trải nghiệm người dùng liền mạch. Ngoài ra, liên kết sâu giúp quá trình chuyển từ web di động (hoặc ứng dụng) đến ứng dụng được quảng cáo trở nên dễ dàng và mượt mà hơn.

Tăng cường chuyển đổi và giữ chân người dùng

Hướng người dùng trực tiếp đến nội dung mà họ đang tìm kiếm giúp giảm tỷ lệ thoát và tăng mức độ tương tác, cuối cùng có thể thúc đẩy chuyển đổi. Liên kết sâu cũng có thể khiến người dùng quay lại ứng dụng thường xuyên hơn thông qua các hoạt động di động như quảng cáo, mạng xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm di động. Liên kết sâu cũng có thể được sử dụng với thông báo đẩy ứng dụng để khiến người dùng trực tiếp đến một trang khuyến mãi.

Theo dõi dữ liệu để hiểu người dùng

Với sự hỗ trợ của MMP, liên kết sâu có thể được theo dõi để thu thập các điểm dữ liệu bổ sung về hiệu suất của các chiến dịch và, do đó, có thêm thông tin về người dùng và hành trình di động của họ. Những thông tin này có thể được người quảng cáo sử dụng để tối ưu hóa chiến lược thu hút người dùng.

Liên kết sâu trong quảng cáo di động

Để sử dụng liên kết sâu trong các chiến dịch quảng cáo di động, bạn nên hiểu rõ cách liên kết sâu hoạt động.

Có ba loại liên kết sâu: URI scheme, universal link và app link.

  • URI scheme: URI scheme là phương pháp liên kết sâu truyền thống nhất. Mỗi ứng dụng có thể đăng ký 'scheme' riêng của mình (ví dụ: airbridge://), và một scheme cho phép một liên kết xác định ứng dụng. Phần còn lại của đường dẫn liên kết chỉ định vị trí cụ thể trong ứng dụng.
  • Universal link: Universal link là liên kết sâu chỉ sử dụng trên iOS. Điều làm universal link nổi bật là mỗi ứng dụng cần được đăng ký với một miền (ví dụ: www.airbridge.io). Một miền là một địa chỉ duy nhất có thể được sử dụng để xác minh từng ứng dụng.
  • App link: App link giống như universal link nhưng chỉ hoạt động trên Android.

Hiểu rõ về các loại liên kết sâu cực kỳ quan trọng vì việc sử dụng sai có thể dẫn người dùng đến đích sai hoặc gây ra sự cố khi liên kết sâu không hoạt động như mong đợi. Điều này có thể tạo trải nghiệm tồi tệ cho người dùng và giảm hiệu suất chiến dịch.

Để tránh phiền toái và tích hợp liên kết sâu như một phần của chiến lược quảng cáo di động xuất sắc, người quảng cáo có thể xem xét việc sử dụng MMPs như Airbridge. Airbridge có thể giúp người quảng cáo tạo, tùy chỉnh và quản lý liên kết sâu để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo di động. Hơn nữa, người quảng cáo có thể theo dõi và phân tích dữ liệu người dùng với liên kết sâu của Airbridge để có thêm thông tin. Để tìm hiểu cách sử dụng Airbridge để thiết lập các chiến dịch liên kết sâu, tìm hiểu thêm về liên kết sâu của Airbridge.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.