Dashboard (Bảng điều khiển)
Dashboard (Bảng điều khiển)
Bảng điều khiển là một giao diện trực quan bao gồm biểu đồ và đồ thị, cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số hiệu suất chính và dữ liệu quan trọng khác.

Bảng điều khiển là gì?

Bảng điều khiển là một giao diện trực quan cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) và dữ liệu quan trọng khác liên quan đến chiến lược của bạn. Thông thường, Bảng điều khiển bao gồm biểu đồ, đồ thị và các hình ảnh trực quan khác giúp người dùng hiểu các xu hướng và mô hình chính trong dữ liệu của mình. Ngoài việc theo dõi các chỉ số quan trọng, bảng điều khiển thường bao gồm một số tính năng hữu ích như bộ lọc và chức năng Drill Down, cho phép người dùng thống kê và nắm bắt dữ liệu chi tiết hơn. Ví dụ, người dùng có thể sử dụng bộ lọc để chỉ hiển thị dữ liệu cho một khoảng thời gian cụ thể hoặc cho một khu vực cụ thể, hoặc sử dụng chức năng Drill Down để xem dữ liệu ở mức độ chi tiết hơn.

Tại sao bảng điều khiển quan trọng đối với những người quảng cáo?

Bảng điều khiển quan trọng đối với những người quảng cáo vì nó cung cấp một cái nhìn rõ ràng và chính xác về KPIs và các dữ liệu khác liên quan đến chiến dịch hoặc chiến lược quảng cáo. Điều này giúp người quảng cáo hiểu cách công việc của họ đang được tiến hành và xác định những điểm cần cải thiện.

Bảng điều khiển cũng có thể trang bị cho người quảng cáo khả năng phát hiện nhanh chóng các điểm dữ liệu ngoại lệ, hoặc các điểm dữ liệu khác biệt đáng kể so với phần còn lại của dữ liệu. Những điểm ngoại lệ có thể chỉ ra các xu hướng quan trọng hoặc sự thay đổi đáng kể trong chiến dịch hoặc chiến lược quảng cáo. Do đó, việc xác định nhanh chóng những điểm này có thể giúp người quảng cáo phát hiện ra các biến động lớn trong xu hướng hoặc nhận biết rõ về những thông tin mới.

Những yếu tố làm nên một bảng điều khiển tốt là gì?

Cá nhân hóa

Người quảng cáo có khả năng tùy chỉnh bảng điều khiển dễ dàng để chỉ hiển thị dữ liệu thực sự quan trọng với họ. Điều này có thể giúp họ tập trung vào các chỉ số quan trọng nhất và tránh bị xao nhãng bởi quá nhiều dữ liệu.

Dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu thời gian thực rất quan trọng vì tính cập nhật với các xu hướng mới nhất và đưa ra quyết định đúng đắn, thay vì dựa vào dữ liệu bị trì hoãn hoặc lỗi thời.

Tích hợp nhiều nguồn

Việc tích hợp dữ liệu từ nhiều kênh, mạng quảng cáo và các công cụ của bên thứ ba vào một bảng điều khiển có thể giúp người quảng cáo có cái nhìn toàn diện hơn về những nỗ lực quảng cáo của họ và đưa ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu.

Tính linh động cao

Một bảng điều khiển tốt có khả năng hiển thị dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như biểu đồ, đồ thị và bảng, và chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau khi cần thiết. Sự linh động của một bảng điều khiển có thể giúp người quảng cáo hiểu dữ liệu của họ theo nhiều cách khác nhau và thu về được thông tin giá trị mà đáng lẽ ra đã bị bỏ lỡ

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.