Cost per click (CPC) - Chi phí mỗi lượt nhấp
Cost per click (CPC) - Chi phí mỗi lượt nhấp
Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) là mô hình định giá quảng cáo trong đó nhà quảng cáo trả cho nhà xuất bản mỗi khi một người dùng nhấp vào quảng cáo.

CPC là gì?

Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) trong quảng cáo di động đề cập đến mô hình định giá, trong đó người quảng cáo di động trả cho nhà xuất bản (như chủ sở hữu ứng dụng di động hoặc mạng quảng cáo di động) mỗi khi một trong những quảng cáo của họ được người dùng trên thiết bị di động nhấp vào. CPC cho một quảng cáo di động có thể biến động tùy thuộc vào các yếu tố như đối tượng khán giả, loại quảng cáo và sự cạnh tranh trong thị trường quảng cáo di động. CPC di động có thể thấp hơn CPC trên máy tính để bàn vì lưu lượng di động nói chung rẻ hơn lưu lượng trên máy tính để bàn. Ngoài ra, người quảng cáo di động có thể đấu giá theo từ khóa hoặc cụm từ cho quảng cáo di động của họ để xuất hiện hoặc nhắm mục tiêu vào đối tượng hoặc một hành động cụ thể.

Tại sao chi phí mỗi lượt nhấp quan trọng đối với người quảng cáo di động?

CPC là một chỉ số quan trọng đối với người quảng cáo di động, vì nó giúp họ hiểu chi phí thực sự của việc thu hút khách hàng thông qua quảng cáo di động. Bằng cách hiểu CPC, người quảng cáo di động có thể quyết định mức độ phân phối ngân sách quảng cáo của họ và xác định những chiến dịch nào hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy chuyển đổi.

Một trong những lợi ích chính của CPC là nó cho phép người quảng cáo di động đo lường tỷ suất lợi nhuận (ROI) của các chiến dịch quảng cáo di động của họ. Bằng cách so sánh CPC với doanh thu tạo ra bởi mỗi khách hàng, người quảng cáo di động có thể xác định xem chiến dịch của họ có lợi nhuận hay không. Thông tin này vô cùng quan trọng để đưa ra quyết định về việc duy trì hay kết thúc một chiến dịch bất kỳ.

Ngoài ra, CPC là một chỉ số quan trọng đối với người quảng cáo di động vì mức độ linh hoạt tùy thuộc vào loại quảng cáo di động, các tùy chọn mục tiêu và sự cạnh tranh của thị trường quảng cáo di động. Ví dụ, một người quảng cáo di động hướng tới người dùng tại địa điểm cụ thể có thể so sánh và rút ra rằng CPC sẽ thấp hơn so với việc hướng tới người dùng dựa trên sở thích của họ. Bằng cách theo dõi xu hướng CPC, người quảng cáo di động có thể điều chỉnh chiến dịch của họ để tối ưu hóa ROI.

Hơn nữa, CPC là một chỉ số chính đối với người quảng cáo di động vì nó giúp họ hiểu chi phí thực sự của việc thu hút khách hàng. Người quảng cáo di động phải xem xét không chỉ chi phí quảng cáo mà còn chi phí tạo và duy trì quảng cáo, bao gồm thiết kế, phát triển và kiểm tra. Vì vậy, khi đã hiểu CPC, người quảng cáo di động có thể xác định liệu họ có đang tận dụng tối đa ngân sách quảng cáo của mình hay chưa.

Làm thế nào để tính chi phí mỗi lượt nhấp?

Để tính CPC, bạn nên chia tổng chi phí của một chiến dịch quảng cáo cho số lần nhấp nhận được. Công thức cho CPC là:

CPC = Tổng chi phí của chiến dịch / Số lần nhấp

Ví dụ, nếu một người quảng cáo di động chi trả $1,000 cho một chiến dịch và nhận được 100 lượt nhấp, CPC sẽ là $1,000 / 100 = $10.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.