Cost per action (CPA)
Cost per action (CPA)
Cost per action (CPA) là một mô hình định giá mà người quảng cáo thanh toán cho mỗi hành động cụ thể mà người dùng thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo.

CPA là gì?

Cost per action (CPA) là một mô hình định giá dựa trên hiệu suất, doanh nghiệp thanh toán một số tiền nhất định cho nhà xuất bản cho mỗi hành động cụ thể của người dùng sau khi nhấp vào quảng cáo. Những hành động đó có thể là việc hoàn thành một giao dịch mua sắm hoặc điền vào một biểu mẫu. CPA thường được sử dụng trong affiliate marketing và thậm chí còn hiệu quả hơn đối với doanh nghiệp, bởi họ chỉ cần thanh toán khi một hành động mong muốn được thực hiện thay vì thanh toán cho lượt hiển thị quảng cáo hoặc nhấp vào quảng cáo. Do đó, chiến dịch CPA có thể được sử dụng để tăng số lượt chuyển đổi và tăng doanh thu cho doanh nghiệp, giúp CPA trở nên cực kỳ phổ biến cho các nhà quảng cáo

Tại sao CPA quan trọng?

Một trong những lý do chính khiến CPA quan trọng đối với nhà quảng cáo di động là sự cho phép đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo di động của họ dựa trên sự tương tác và chuyển đổi thực tế của người dùng. Với việc chỉ cần thanh toán cho các hành động cụ thể mà người dùng thực hiện, nhà quảng cáo di động có thể đánh giá ROI (tỉ lệ sinh lời) của chiến dịch một cách tốt hơn và đưa ra quyết định có cơ sở về việc phân phối ngân sách quảng cáo. Ngoài ra, CPA có thể giúp nhà quảng cáo di động xác định kênh nào hiệu quả nhất trong việc tạo chuyển đổi và kênh nào không hoạt động tốt, giúp họ tối ưu hóa chiến dịch của mình để đạt được kết quả tốt hơn.

CPA cũng là một chỉ số quan trọng cho nhà quảng cáo di động vì nó giúp họ tối ưu hóa chiến dịch của mình cho các mục tiêu cụ thể. Ví dụ, nếu một nhà quảng cáo di động muốn tăng giao dịch mua sắm trong ứng dụng, họ có thể sử dụng CPA để theo dõi bao nhiêu người dùng thực hiện mua sắm sau khi nhấp vào quảng cáo. Việc theo dõi CPA trong các trường hợp như vậy cho phép nhà quảng cáo di động tập trung nỗ lực của họ vào các kênh và chiến lược có khả năng tạo ra các hành động mong muốn từ phía khách hàng.

Làm thế nào để tính CPA?

Marketers có thể tính CPA bằng cách chia tổng chi phí của một chiến dịch cho số lượng hành động mà người dùng thực hiện do chiến dịch đó. Công thức của CPA là:

CPA = Tổng chi phí của Chiến dịch / Số lượng Hành động

Ví dụ, nếu một doanh nghiệp chi tiêu $500 cho một chiến dịch quảng cáo di động và kết quả của chiến dịch đó là 100 người dùng thực hiện một giao dịch mua sắm, thì CPA sẽ là $500/100 = $5.

Ta cần lưu ý rằng CPA có thể được tính cho các loại hành động khác nhau, chẳng hạn như mua sắm, điền biểu mẫu, và nhiều hơn nữa. Do đó, khi tính toán CPA, nhà quảng cáo cần cụ thể hóa loại hành động đang được đo lường.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.