Cost models (Mô hình chi phí)
Cost models (Mô hình chi phí)
Mô hình chi phí trong quảng cáo số đề cập đến các phương thức tính phí cho việc hiển thị hoặc quảng cáo trực tuyến, bao gồm CPM, CPC, CPA, CPI và CPE.

Mô hình chi phí được sử dụng trong quảng cáo là gì?

Mô hình chi phí trong quảng cáo số là các phương pháp được sử dụng để tính toán chi phí đặt quảng cáo trên các nền tảng số như trang web, mạng xã hội và ứng dụng di động. Những mô hình này xem xét nhiều yếu tố, như đối tượng mục tiêu, mục tiêu quảng cáo và ngân sách, để xác định cách tính chi phí hiệu quả nhất cho việc đặt quảng cáo. Các mô hình chi phí có cách hoạt động khác nhau, một số tính phí theo số lần hiển thị, số lần nhấp chuột hoặc các hành động mong muốn như mua sắm hoặc đăng ký. Lựa chọn mô hình chi phí có thể ảnh hưởng lớn đến sự thành công và hiệu suất chiến dịch quảng cáo số và đầu tư (ROI). Do đó, nhà quảng cáo nên cân nhắc và chọn lựa mô hình chi phí phù hợp nhất dựa trên mục tiêu cụ thể và đối tượng mục tiêu của chiến dịch.

Một vài ví dụ về các mô hình chi phí và cách chúng được sử dụng?

Các mô hình chi phí khác nhau tập trung vào các số liệu khác nhau, vì vậy nên độ phù hợp sẽ tùy theo từng loại chiến dịch. Hiểu rõ về các mô hình chi phí khả dụng và khi nào cũng như cách sử dụng chúng đều rất quan trọng để tối đa hóa ngân sách quảng cáo và đạt được mục tiêu của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về các mô hình chi phí phổ biến được sử dụng trong quảng cáo số và di động:

Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM)

Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) là một mô hình, khi đó quảng cáo trả chi phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị của quảng cáo. Số lần hiển thị có thể được tính dựa trên số lần quảng cáo được hiển thị, bất kể có được nhấp chuột hay không. Mô hình này phù hợp nhất cho các chiến dịch nhằm tăng nhận thức thương hiệu, tập trung vào việc tăng độ hiện diện và độ phủ thương hiệu. Ưu điểm chính của CPM là nhà quảng cáo có thể đảm bảo một số lượng lượt hiển thị nhất định từ đó xây dựng nhận thức thương hiệu hiệu quả hơn.

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) là khi nhà quảng cáo trả chi phí cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo. Mô hình này phù hợp nhất cho các chiến dịch nhằm tăng lưu lượng truy cập đến một trang web hoặc tăng độ phản hồi tới doanh nghiệp. Ưu điểm chính của CPC là nhà quảng cáo chỉ trả chi phí khi có người nhấp chuột, điều này hiệu quả hơn so với việc trả chi phí cho lượt hiển thị.

Chi phí mỗi hành động (CPA)

Mô hình chi phí mỗi hành động (CPA) là khi nhà quảng cáo trả phí mỗi khi có một hành động mong muốn xảy ra, như một giao dịch, phản hồi hoặc đăng ký. Mô hình này phù hợp nhất cho các chiến dịch tạo ra chuyển đổi hoặc tối đa hóa lợi nhuận đầu tư (ROI). Ưu điểm chính của CPA là nhà quảng cáo chỉ trả phí khi có kết quả, có nghĩa là mô hình này là mô hình chi phí hiệu quả nhất để tạo ra chuyển đổi. Thêm vào đó, nhà quảng cáo nên lưu ý rằng mô hình chi phí mỗi hành động (CPA) có thể tốn kém hơn so với các mô hình chi phí tập trung vào số lần hiển thị hoặc số lần nhấp chuột vì hành động mục tiêu thường khó để xảy ra hơn.

Chi phí mỗi lượt tải (CPI)

Chi phí mỗi lượt tải (CPI) là một mô hình chi phí trong đó nhà quảng cáo thanh toán mỗi khi một ứng dụng di động được cài đặt nhờ quảng cáo của họ. Mô hình CPI được sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo ứng dụng di động. Ưu điểm chính của CPI là viêc cung cấp lợi nhuận rõ ràng, bởi nhà quảng cáo chỉ thanh toán cho những lượt cài đặt thành công.

Chi phí mỗi tương tác (CPE)

Sử dụng mô hình chi phí mỗi tương tác (CPE), nhà quảng cáo thanh toán cho mỗi tương tác với quảng cáo của họ, chẳng hạn như lượt thích, chia sẻ hoặc bình luận. Mô hình này được sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo truyền thông xã hội. Ưu điểm chính của CPE là sự hiệu quả về chi phí, vì nhà quảng cáo chỉ thanh toán cho các tương tác mà thôi

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.