Bots
Nói chung, trong lĩnh vực quảng cáo, "bot" thường đề cập đến một phần mềm hoặc ứng dụng được thiết kế để tự động hóa một số công việc nhất định như tương tác với người dùng. Bots có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau để tối ưu hóa các hoạt động quảng cáo, nhưng chúng cũng có thể bị lạm dụng vào các hoạt động độc hại gây gián đoạn cho những nhà quảng cáo và gây tổn hại tới các thương hiệu.

Bots gian lận trong quảng cáo di động

Bots gian lận, còn được biết đến là bots độc hại, là một loại phần mềm bot được lập trình đặc biệt để tấn công ứng dụng di động với các hoạt động gian lận. Những bot này được tạo ra với ý định làm biến đổi dữ liệu và tạo ra các hoạt động giả mạo để trục lợi.

Các chương trình có chứa mã độc có khả năng giả làm một người dùng thực và mô phỏng các hoạt động nhất định như cài đặt ứng dụng hoặc tương tác trong ứng dụng. Những hành động này sau đó được ghi nhận như là dữ liệu hợp lệ và làm sai lệch các số liệu hiệu suất quảng cáo tổng thể.

Bots hoạt động như thế nào?

Những kẻ gian lận thường sử dụng phần mềm giả lập để thiết kế các bots có thể hoàn toàn mô phỏng hành vi người dùng thực như các hoạt động cài đặt, tương tác quảng cáo, và thậm chí là mua sắm trong ứng dụng. Chúng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ gian lận bao gồm cài đặt, nhấp chuột và xếp quảng cáo.

Bots gian lận trong quảng cáo di động liên tục được cải tiến, và kẻ gian tiếp tục sử dụng các kỹ thuật tinh vi để tránh các giải pháp phát hiện gian lận và luôn cập nhật các xu hướng hành vi người dùng. Họ cũng liên tục làm mới cơ sở dữ liệu và thay thế bằng các bản mới để giảm thiểu khả năng bị phát hiện.

Các loại bots gian lận khác nhau

Như đã đề cập trước đó, bots gian lận có khả năng thực hiện nhiều hoạt động gian lận khác nhau. Dưới đây là một số loại gian lận mà các nhà tiếp thị có thể gặp phải:

  • Bots gian lận nhấp chuột (Click fraud bots): Những bots này học cách người dùng thực tế tương tác với quảng cáo và mô phỏng hành vi để tạo ra các nhấp chuột giả mạo trên quảng cáo di động. Nhấp chuột liên tục - Click spamming, chèn nhấp chuột - click injections, và đánh cắp lượt nhấp - click hijacking là tất cả những hình thức gian lận có thể được thực hiện bởi bots
  • Bots gian lận cài đặt (Install fraud bots): Những bots này mô phỏng các hoạt động cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động để tạo ra cài đặt giả mạo và dành được lượt phân bổ cho việc chuyển đổi dẫn đầu.
  • Bots gian lận tương tác ứng dụng (App engagement fraud bots): Những bots gian lận nghiên cứu hành vi trong ứng dụng để tạo ra các số liệu giả mạo về lượt tương tác ứng dụng. Hoạt động như lượt xem và tương tác với quảng cáo trong ứng dụng, tạo tài khoản giả mạo, hoặc thậm chí là hoàn thành một giao dịch trong ứng dụng là ví dụ về gian lận tương tác ứng dụng.
  • Bots gian lận SDK (SDK spoofing bots): Mặc dù giới hạn trên từng thiết bị đơn lẻ, bots gian lận SDK có khả năng mô phỏng một ứng dụng toàn bộ bằng cách hack SDK của ứng dụng. Bots có thể giả mạo ứng dụng và thực hiện các hoạt động giả mạo, sau đó gửi báo cáo hoạt động trong ứng dụng liên quan đến gian lận

Chung quy lại, những gì bots gian lận có thể thực hiện là hết sức đa dạng, tùy thuộc vào ý định và năng lực của kẻ gian. Tuy nhiên, tất cả bốn loại gian lận được liệt kê ở trên đều có một mục tiêu chung là làm các hoạt động quảng cáo và hiệu suất của ứng dụng bị giảm sút. Điều này có thể ảnh hưởng đến người quảng cáo bằng cách làm tiêu hao nguồn ngân sách quảng cáo của họ, đánh lừa họ vào việc cung cấp thông tin phân bổ sai / hoa hồng sai cho kẻ gian, và cung cấp cho họ các số liệu hiệu suất quảng cáo gây nhầm lẫn.

Cách bảo vệ bản thân khỏi gian lận bằng bots

Sử dụng SDK đóng (Use closed source SDKs):

Ứng dụng nên sử dụng một SDK đóng để tránh cung cấp quyền truy cập công khai vào mã nguồn SDK của họ và kẻ gian có thể lợi dụng điều đó với mục đích độc hại. Điều này giảm thiểu khả năng của việc mô phỏng và giải mã SDK.

Phát hiện dựa trên câu hỏi (Challenge-based detection):

Đây là một phương pháp phát hiện bots thường được sử dụng, trong đó người dùng phải giải quyết một câu hỏi trước khi được truy cập vào đích đến mong muốn. Câu hỏi được thiết kế để người dùng có thể giải một cách dễ dàng nhưng bots không thể. CAPTCHA là một phương pháp phát hiện dựa trên câu hỏi phổ biến.

Theo dõi chi tiết đặc biệt của bot (Keeping track of bot signatures):

Nhà quảng cáo có thể thu thập các chi tiết đặc biệt của bots để đưa vào danh sách đen địa chỉ IP của chúng và theo dõi các tài khoản độc hại. Tất cả đặc điểm nhận dạng mà đã từng có lịch sử hoạt động độc hại có thể bị phát hiện và tự động chặn.

Theo dõi hoạt động đáng nghi hoặc bất thường (Monitor suspicious activities or anomalies):

Với việc các vụ gian lận quảng cáo tăng vọt trong bối cảnh quảng cáo di động ngày nay, trách nhiệm của nhà quảng cáo là liên tục theo dõi hoạt động của người dùng và phát hiện bất kỳ hành vi đáng nghi hoặc bất thường nào. Ví dụ, báo cáo lượng nhấp chuột có thể hiển thị một lượng lớn nhấp chuột cao bất thường trong một khoảng thời gian ngắn, điều này có thể là dấu hiệu của gian lận spam nhấp chuột.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Looking for ways to maximize  
your mobile growth?
Book a demo today!