Blocklist (Blacklist) - Danh sách chặn
Blocklist (Blacklist) - Danh sách chặn
Trong bối cảnh gian lận quảng cáo di động, một danh sách chặn (còn được biết đến là danh sách đen) đề cập đến một danh sách các định danh số hóa liên quan đến hoạt động gian lận. Nó được sử dụng để chặn hoặc đánh dấu các hoạt động đáng ngờ để tránh các gian lận quảng cáo tiềm ẩn.

Danh sách chặn là gì?

Danh sách chặn, còn được gọi là danh sách đen, đề cập đến một danh sách các định danh số hóa đã được xác định liên quan đến hoạt động gian lận trong quảng cáo di động. Các định danh này có thể bao gồm địa chỉ IP, ID thiết bị và các yếu tố người dùng khác, và chúng có thể đã được sử dụng để tạo ra các nhấp chuột hoặc hiển thị quảng cáo giả mạo. Nhà quảng cáo và nhà phát triển ứng dụng di động sử dụng danh sách chặn để chặn hoặc đánh dấu hoạt động đáng ngờ từ các định danh này để bảo vệ chiến dịch và doanh thu của họ khỏi nguy cơ gian lận quảng cáo tiềm ẩn.

Tại sao danh sách chặn quan trọng?

Danh sách chặn quan trọng đối với các nhà quảng cáo di động vì một số lý do.

  1. Bảo vệ chống gian lận: Bằng cách duy trì một danh sách chặn của các định danh số hóa gian lận, những nhà quảng cáo di động có thể bảo vệ chiến dịch và doanh thu của họ khỏi gian lận quảng cáo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà quảng cáo di động dựa vào các mô hình quảng cáo dựa trên hiệu suất, nơi họ chỉ trả tiền cho những nhấp chuột hoặc lượt hiển thị quảng cáo thực sự.
  2. Nâng cao đối tượng quảng cáo: Bằng cách chặn lưu lượng gian lận thông qua quản lý danh sách chặn, những nhà quảng cáo di động có thể nâng cao đối tượng và hiệu suất của chiến dịch quảng cáo của họ bằng cách tập trung vào người dùng thực sự và lưu lượng chất lượng cao.
  3. Tối ưu hóa chi phí quảng cáo: Bằng cách chặn lưu lượng gian lận thông qua quản lý danh sách chặn, những nhà quảng cáo di động có thể tối ưu hóa chi phí quảng cáo bằng cách đảm bảo rằng ngân sách của họ được phân bổ cho người dùng thực sự, điều này sẽ tăng hiệu suất đầu tư của họ.
  4. Tuân thủ luật: Những nhà quảng cáo di động cũng có thể sử dụng danh sách chặn để tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về gian lận quảng cáo di động.

Làm thế nào những người tiếp thị di động có thể quản lý danh sách chặn?

  • Tự quản lý: Những nhà quảng cáo di động có thể duy trì danh sách chặn của họ bằng cách xác định và thêm các định danh số hóa liên quan đến hoạt động gian lận vào danh sách.
  • Giải pháp từ bên thứ ba: Những nhà quảng cáo di động cũng có thể sử dụng các giải pháp bên thứ ba, chẳng hạn như một MMP, để phát hiện gian lận quảng cáo và tự động xác định và thêm các định danh số hóa gian lận vào danh sách chặn.
  • Danh sách chung: Những nhà quảng cáo di động cũng có thể truy cập các danh sách chặn chung được duy trì bởi các nhóm ngành hoặc các công ty khác để bổ sung vào danh sách của họ.
  • Cập nhật định kỳ: Những nhà quảng cáo di động nên thường xuyên kiểm tra và cập nhật danh sách chặn của họ để đảm bảo rằng thông tin luôn được cập nhật và chính xác.
  • Tích hợp với các nền tảng quảng cáo: Những nhà quảng cáo di động có thể tích hợp danh sách chặn của họ với các nền tảng quảng cáo để tự động chặn các định danh số hóa gian lận khỏi chiến dịch quảng cáo của họ.
  • Theo dõi: Những nhà quảng cáo di động nên theo dõi danh sách chặn của họ để phát hiện bất kỳ nhận diện sai nào và thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.