Attribution fraud (Gian lận về phân bổ)
Attribution fraud (Gian lận về phân bổ)
Gian lận về phân bổ là một dạng gian lận quảng cáo di động, nó sẽ được đánh giá là có đóng góp trong việc thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng di động giả mạo hoặc chuyển đổi trong ứng dụng.

Gian lận về phân bổ là gì?

Trong ngành đo lường di động, gian lận về phân bổ là hành vi giả mạo, “nhận công” các lượt cài đặt ứng dụng di động hoặc chuyển đổi trong ứng dụng. Gian lận về phân bổ có thể gây thiệt hại tài chính cho các ứng dụng di động. Nó cũng có thể làm sai lệch dữ liệu và phân tích, khiến việc theo dõi hiệu suất quảng cáo di động và đưa ra quyết định trở nên khó khăn.

Gian lận về phân bổ hoạt động như thế nào?

Một trong những phương thức gian lận phổ biến nhất là sử dụng URL giả mạo. Đối tượng gian lận tạo ra các URL giống với những URL hợp lệ và sử dụng chúng để nhận công cho các chuyển đổi mà họ không thực sự tạo ra. Ví dụ, một người có thể tạo ra một URL trông giống như từ một bên affiliate hợp lệ và sử dụng nó để nhận công cho chuyển đổi được tạo ra bởi nguồn khác.

Một phương thức gian lận về đặc tính phổ biến khác là sử dụng bot. Kẻ gian sử dụng bot để mô phỏng những lần nhấp hoặc chuyển đổi trên một quảng cáo, khiến nó giống với việc một người dùng thực sự đã thực hiện hành động đó. Điều này sẽ rất khó phát hiện, vì bot có thể được lập trình để mô phỏng hành vi con người và tránh bị hệ thống phát hiện gian lận.

Cookie stuffing là một phương thức khác mà kẻ gian sử dụng để nhận công cho các chuyển đổi mà họ thực sự không tạo ra. Họ sử dụng phần mềm độc hại hoặc các phương tiện khác để chèn cookie vào trình duyệt của người dùng, cho phép họ được phân bổ cho các chuyển đổi được tạo ra bởi một nguồn khác.

Địa chỉ IP giả mạo hoặc đặc điểm thiết bị giả mạo là những thủ thuật khác được kẻ gian sử dụng. Họ sử dụng kỹ thuật giả mạo địa chỉ IP hoặc đặc điểm thiết bị để khiến việc chuyển đổi như đến từ một nguồn hợp lệ.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.