Android App Links (Liên kết Ứng dụng Android)
Android App Links (Liên kết Ứng dụng Android)
Liên kết Ứng dụng Android chỉ được sử dụng cho các thiết bị Android và chuyển hướng người dùng trực tiếp đến trang ứng dụng cụ thể khi được nhấp vào.

Liên kết Ứng dụng Android là gì?

Liên kết Ứng dụng Android là các liên kết được sử dụng trên các thiết bị Android, cho phép ứng dụng di động tạo URL để mở trực tiếp một đích đến hoặc trang web cụ thể trong ứng dụng. Nói một cách đơn giản, Liên kết Ứng dụng Android là liên kết sâu chỉ được sử dụng trên hệ điều hành Android. Những liên kết này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách loại bỏ thao tác mở trình duyệt, sau đó được chuyển hướng đến ứng dụng. Liên kết Ứng dụng cũng cho phép các ứng dụng đặt liên kết sâu lẫn nhau, tạo điều hướng giữa các ứng dụng hiệu quả hơn. Tính năng này cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào đích đến hoặc trang web mong muốn trong ứng dụng, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

Tại sao Liên kết Ứng dụng Android quan trọng?

Liên kết Ứng dụng Android sẽ rất có lợi cho nhà quảng cáo trên nền tảng di động vì chúng cho phép người dùng được chuyển hướng đến một trang cụ thể trong ứng dụng. Điều này cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách loại bỏ việc điều hướng thủ công và cho phép họ truy cập trực tiếp tới đích đến mong muốn trong ứng dụng.

Một lợi ích khác của Liên kết Ứng dụng Android là chúng có thể cho phép ứng dụng liên kết sâu vào các ứng dụng khác. Việc điều hướng mượt mà có thể làm tăng sự tương tác giữa các ứng dụng bằng cách giúp người dùng dễ dàng truy cập nội dung hoặc tính năng mà họ đang tìm kiếm.

Ngoài ra, Liên kết Ứng dụng Android quan trọng vì chúng là công cụ hữu ích để thúc đẩy chuyển đổi. Bằng cách sử dụng Liên kết Ứng dụng Android để liên kết sâu vào các trang hoặc phần cụ thể của ứng dụng, nhà quảng cáo có thể chuyển hướng người dùng đến các trang kêu gọi hành động cụ thể (CTA) hoặc trang mua hàng. Điều này sẽ khiến người dùng dễ dàng thực hiện hành động mà doanh nghiệp mong muốn hơn, ví dụ như hoàn tất một giao dịch hoặc đăng ký dịch vụ.

Hơn nữa, Liên kết Ứng dụng Android có thể được sử dụng để tái kích thích người dùng đã tải xuống ứng dụng nhưng đã lâu không hoạt động. Bằng cách gửi cho họ một liên kết đến một nội dung hoặc tính năng cụ thể, nhà tiếp thị có thể khuyến khích họ mở lại ứng dụng và gia tăng sự tương tác.

Làm thế nào Liên kết Ứng dụng Android hoạt động?

Quá trình thực hiện của Liên kết Ứng dụng Android bao gồm một số bước:

  1. Liên kết ứng dụng: Nhà phát triển cần khai báo các hoạt động có thể liên kết trong tệp khai báo của ứng dụng. Điều này cho hệ điều hành Android biết được những hoạt động nào có thể xử lý các liên kết được gửi tới.
  2. Tạo liên kết: Nhà phát triển tạo một liên kết bằng cách sử dụng định dạng cụ thể, bao gồm tên gói của ứng dụng và đích đến hoặc trang web mong muốn trong ứng dụng.
  3. Xác minh liên kết: Nhà phát triển có thể xác minh rằng liên kết sẽ hoạt động trơn tru bằng cách kiểm tra trên một thiết bị hoặc phần mềm giả lập.
  4. Phân phối liên kết: Nhà phát triển có thể phân phối liên kết qua nhiều kênh, như email, mạng xã hội hoặc trang web của họ.
  5. Xử lý liên kết: Khi người dùng nhấp vào liên kết, hệ điều hành Android kiểm tra xem ứng dụng đã được cài đặt hay chưa. Nếu đã cài đặt, liên kết sẽ mở trong ứng dụng. Ngược lại, người dùng sẽ được chuyển đến CH Play Store để tải xuống nếu chưa cài đặt.
  6. Liên kết sâu: Khi ứng dụng đã mở, liên kết chuyển hướng người dùng đến đích đến hoặc trang web cụ thể trong ứng dụng, cho phép điều hướng sâu giữa các ứng dụng.

Liên kết Ứng dụng Android sử dụng giao thức HTTP/HTTPS, vì vậy việc sử dụng đúng định dạng và cấu trúc cho liên kết là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, nhà phát triển có thể sử dụng Giao thức Liên kết Tài sản Số (Digital Asset Links) để xác thực rằng ứng dụng được ủy quyền để xử lý liên kết.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.