User loyalty (Lòng trung thành của người dùng)
User loyalty (Lòng trung thành của người dùng)
Trong quảng cáo di động, lòng trung thành của người dùng (User loyalty) đề cập đến khi một người dùng duy trì mối quan hệ chủ động và tích cực với ứng dụng sau khi cài đặt và khởi chạy lần đầu tiên. Một người dùng có tương tác tích cực, mua sắm nhiều lần và đóng góp tổng thể vào sự phát triển của ứng dụng được coi là một người dùng trung thành.

Lòng trung thành của người dùng là gì? 

Sau khi cài đặt, một người dùng thường xuyên khởi chạy ứng dụng và tích cực tham gia vào các sự kiện trong đó sẽ được coi là người dùng trung thành. Sự trung thành của người dùng tăng cường các chỉ số tương tác cho một ứng dụng và nâng cao uy tín của nó. Điều này chỉ ra rằng người dùng tin tưởng và phụ thuộc vào ứng dụng, vì họ đã chọn sử dụng nền tảng cụ thể đó thay vì nhiều lựa chọn khác. Tương tự như lưu lượng truy cập tự nhiên, lòng trung thành của người dùng mang lại giá trị to lớn cho các ứng dụng đồng thời giúp ổn định uy tín thương hiệu, song cũng mất thời gian để xây dựng và duy trì.

Tại sao lòng trung thành của người dùng lại có vai trò quan trọng? 

Xây dựng lòng trung thành của người dùng mang lại nhiều lợi ích cho việc mở rộng tiềm năng của ứng dụng cũng như xác minh khả năng của doanh nghiệp. Nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc giữ chân người dùng và thành công lâu dài của hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số lợi ích mà lòng trung thành của người dùng có thể đem lại cho một ứng dụng di động.

Tăng giá trị vòng đời sử dụng (Lifetime value - LTV) 

Giá trị vòng đời sử dụng (Lifetime value - LTV) là một chỉ số quan trọng trong quảng cáo di động giúp các nhà quảng cáo hiểu về giá trị tiềm năng dự đoán của một người dùng trong suốt thời gian làm khách hàng và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Lòng trung thành của người dùng đạt tỷ lệ tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến LTV và tăng giá trị của ứng dụng, vì số liệu đó cho thấy có một cơ sở người dùng vững chắc ủng hộ ứng dụng này. LTV tốt phản ánh giá trị của doanh nghiệp và khả năng duy trì mối quan hệ chất lượng với người dùng qua thời gian. Nó cũng cho thấy doanh nghiệp đang làm việc liên tục để tương tác với người dùng và cập nhật hoạt động của ứng dụng để thích ứng với những nhu cầu chuyển đổi không ngừng. Vì thế, duy trì lòng trung thành của người dùng có thể giúp doanh nghiệp đi xa và đóng góp vào thành công tổng thể của một ứng dụng.

Tăng trưởng lưu lượng truy cập tự nhiên + khả năng giữ chân người dùng 

Khi người dùng trung thành với một ứng dụng, họ sẽ tích cực tương tác hơn với ứng dụng đó. Người dùng trung thành không chỉ thường xuyên đăng nhập vào ứng dụng và tham gia các sự kiện bên trong, mà còn có khả năng lan truyền về thương hiệu hoặc ứng dụng đó cho bạn bè để quảng bá. Vì vậy, người dùng hài lòng và trung thành với ứng dụng giúp phát triển marketing truyền miệng tích cực, từ đó tăng đáng kể lưu lượng truy cập tự nhiên và tỷ lệ giữ chân người dùng tổng thể trong dài hạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người dùng 

Có một vài chỉ số giúp nhà quảng cáo đánh giá lòng trung thành của người dùng đối với một ứng dụng, đồng thời hiểu rõ những yếu tố nào đang thúc đẩy tương tác. Bằng cách tập trung vào những yếu tố này, doanh nghiệp có thể tạo ra một cách tiếp cận tập trung vào người dùng, củng cố lòng trung thành và khuyến khích tương tác lâu dài với người dùng ứng dụng.

  • Hoạt động trong ứng dụng
  • Tỷ lệ rời bỏ (Churn rate)
  • Tỷ lệ mua sắm lặp lại
  • Tỷ lệ đăng ký
  • Tỷ lệ giữ chân người dùng
  • Marketing truyền miệng (Referrels/WOM marketing) 

Những phương pháp cải thiện lòng trung thành của người dùng hiệu quả 

Cá nhân hóa

tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp với sở thích cụ thể của từng. Nhận thức được rằng người dùng có các mức độ tương tác, ý định và mô hình sử dụng khác nhau, việc cá nhân hóa hành trình ứng dụng sẽ tăng khả năng giữ chân người dùng đáng kể. Cung cấp các gợi ý sản phẩm, nội dung và thông báo đặc biệt cho từng người dùng khiến họ cảm thấy bản thân được trân trọng hơn, từ đó tăng sự trung thành với ứng dụng. 

Gamification 

Việc tích hợp các yếu tố tương tác như trò chơi trong ứng dụng có thể tăng đáng kể tương tác của người dùng và thời gian sử dụng trong ứng dụng. Các tính năng như hệ thống điểm, mini-game và phần thưởng góp phần khuyến khích sự tham gia của người dùng và tương tác nhiều hơn với ứng dụng để đạt được thành tựu cao hơn nữa. Ngoài ra, phát triển các hệ thống giao tiếp trong ứng dụng để người dùng chia sẻ tiến trình hay tham gia vào các cuộc thi thân thiện sẽ giúp xây dựng cộng đồng, góp phần tăng trưởng tương tác và lòng trung thành của người sử dụng. 

Lợi ích đặc biệt

Triển khai các chương trình trung thành và cung cấp ưu đãi cho người dùng thường xuyên hoặc đã đăng ký có thể khuyến khích họ tiếp tục tương tác với nền tảng di động. Việc cung cấp các ưu đãi đặc quyền, như giảm giá đặc biệt hoặc quyền truy cập sớm vào sản phẩm/dịch vụ mới, tạo ra cảm giác được ưu tiên và thuộc về, thúc đẩy người dùng duy trì lòng trung thành và hoạt động tích cực trong ứng dụng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.