Temporary attribution (Phân bổ tạm thời)
Temporary attribution (Phân bổ tạm thời)
Mô hình phân bổ tạm thời (Temporary attribution) ghi nhận phân bổ cho chuyển đổi trong một khoảng thời gian có hạn.

Phân bổ tạm thời là gì?

Phân bổ tạm thời (Temporary attribution) đề cập đến việc ghi nhận phân bổ của cài đặt ứng dụng di động hoặc chuyển đổi trong ứng dụng cho các chiến dịch hoặc sáng kiến marketing cụ thể. Phương pháp này được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn, ví dụ như một số ngày nhất định sau khi cài đặt hoặc chuyển đổi đã diễn ra. Một mô hình phân bổ tạm thời có thể cần xem xét nhiều yếu tố, chẳng hạn như điểm chạm cuối cùng mà người dùng tương tác trước khi cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện chuyển đổi, từ đó xác định chiến dịch hoặc sáng kiến nào sẽ được ghi nhận.

Cách thức sử dụng phân bổ tạm thời đối với marketer

Marketer có thể sử dụng các mô hình phân bổ tạm thời để xác định hiệu quả của chiến dịch hoặc sáng kiến marketing bằng cách ghi nhận phân bổ cho hành động chuyển đổi hoặc bán hàng cho các chiến dịch hay kênh cụ thể. Điều này có thể giúp họ hiểu được chiến dịch nào đang có hiệu quả nhất, cũng như nền tảng nào cần được phân bổ ngân sách marketing nhất

Ví dụ, giả sử một khách hàng tiếp xúc với nhiều chiến dịch quảng cáo trước khi thực hiện một giao dịch mua hàng. Trong trường hợp này, một mô hình phân bổ tạm thời có thể giúp xác định chiến dịch hoặc kênh nào có ảnh hưởng lớn nhất trong việc thúc đẩy hành động mua hàng. Sau đó, thông tin này có thể được sử dụng để tối ưu hóa các chiến dịch tương lai cũng như phân phối ngân sách hiệu quả hơn.

Nhà quảng cáo cũng có thể sử dụng phân bổ  tạm thời để đo lường hiệu quả của các sáng kiến marketing khác nhau theo thời gian. Ví dụ, marketer có thể sử dụng mô hình phân bổ tạm thời để đo lường hiệu quả của một chiến dịch truyền thông xã hội mới trong một khoảng thời gian cụ thể, sau đó so sánh kết quả thu được với các chiến dịch trước đó để đánh giá sự cải thiện. Bằng phương pháp này, doanh nghiệp có thể hiểu được cách những thay đổi trong chiến lược quảng cáo ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng như thế nào.

Ngoài ra, các mô hình phân bổ tạm thời cũng có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả của các kênh hoặc chiến thuật marketing khác nhau, chẳng hạn như email, tìm kiếm trả phí hoặc quảng cáo hiển thị, đồng thời so sánh hiệu suất của chúng với các chiến dịch hoặc sáng kiến khác.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.