Supply-side platform (SSP) - Nền tảng bên bán
Supply-side platform (SSP) - Nền tảng bên bán
Nền tảng bên bán (Supply-side platform - SSP) cho phép các nhà xuất bản quản lý và kiếm tiền từ không gian quảng cáo của họ thông qua quá trình bán tự động.

Nền tảng bên bán là gì?

Nền tảng bên bán (Supply-side platform - SSP) là một nền tảng cho phép các nhà xuất bản số quản lý và kiếm tiền từ không gian quảng cáo. Các nhà xuất bản ứng dụng di động và trang web thường sử dụng SSP để bán tự động không gian quảng cáo (ad inventory) của mình. Quá trình bán không gian quảng cáo bao gồm các sàn đấu giá thời gian thực (Real-time bidding - RTB) và các nền tảng bên mua khác (Demand-side platform - DSP). SSP cho phép nhà xuất bản đặt giá, đối tượng, và các tham số khác cho không gian quảng cáo cũng như tiếp cận một lượng lớn những người mua tiềm năng, bao gồm các nhà quảng cáo, đại lý và bàn giao dịch.

Cơ chế hoạt động của nền tảng bên bán

Khi một nhà xuất bản đăng ký sử dụng SSP, họ có thể đặt giá, đối tượng và các tham số khác cho không gian quảng cáo của mình. Ví dụ, một nhà xuất bản có thể đặt một giá cao hơn cho không gian quảng cáo trên trang chủ hoặc giảm giá cho không gian quảng cáo trên các trang ít phổ biến hơn. Họ cũng có thể đặt các tham số đối tượng, như loại đối tượng mà họ muốn tiếp cận hoặc vị trí địa lý của người xem. Sau khi nhà xuất bản đã đặt các tham số này, không gian quảng cáo sẽ được mở bán đến người mua tiềm năng thông qua trao đổi trên sàn đấu giá theo thời gian thực. DSP kết nối với nhiều SSP, cho phép nhà quảng cáo đấu giá không gian quảng cáo trong thời gian thực và tìm kiếm lựa chọn phù hợp nhất cho chiến dịch của họ. Người đấu giá cao nhất sau đó sẽ giành được không gian quảng cáo, nhờ đó quảng cáo của họ sẽ được hiển thị trên ứng dụng hoặc trang web của nhà xuất bản.

Những lợi thế của việc sử dụng nền tảng bên bán

  1. Tăng trưởng doanh thu: SSP cho phép nhà xuất bản kết nối với một lượng lớn người mua tiềm năng, bao gồm các nhà quảng cáo, đại lý và bàn giao dịch. Khả năng tiếp cận lớn này có thể giúp gia tăng doanh thu quảng cáo. Ngoài ra, SSP cho phép nhà xuất bản đặt giá, đối tượng và các tham số khác cho không gian quảng cáo của họ, tư đó tối ưu hóa doanh thu và đảm bảo nhà quảng cáo nhận được giá công bằng cho không gian quảng cáo của mình.
  2. Tối ưu hóa quy trình bán quảng cáo: SSP cho phép nhà xuất bản quản lý và bán không gian quảng cáo của họ một cách tự động thông qua các sàn đấu giá thời gian thực (RTB). Do đó, nhà xuất bản có thể tự động hóa quá trình bán không gian quảng cáo, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên. Ngoài ra, SSPs cung cấp cho nhà xuất bản các phân tích và báo cáo chi tiết, giúp họ hiểu cơ chế hoạt động của quảng cáo của mình, từ đó xác định các điểm cần cải thiện.
  3. Nâng tầm khả năng nhắm mục tiêu đối tượng: Nhiều SSP cung cấp khả năng nhắm mục tiêu đối tượng hết sức tiên tiến, cho phép nhà xuất bản tiếp cận đối tượng cụ thể. Ví dụ, một nhà xuất bản có thể muốn nhắm mục tiêu không gian quảng cáo của mình đến một vị trí địa lý cụ thể hoặc đến một loại đối tượng cụ thể. Bằng cách sử dụng SSP, nhà xuất bản có thể đặt các tham số đối tượng này và đảm bảo rằng không gian quảng cáo của mình đến được những người cùng tiềm năng.
  4. Quản lý không gian được lưu trữ tốt hơn: SSP cho phép nhà xuất bản quản lý và theo dõi không gian quảng cáo của họ trong thời gian thực, giúp tránh tình trạng thiếu không gian quảng cáo. Điều này là do SSPs cung cấp phân tích và báo cáo chi tiết, cho phép nhà xuất bản hiểu cách kho lưu trữ quảng cáo của họ đang hoạt động và xác định các điểm cần cải thiện.
  5. Tăng tính minh bạch: SSP cũng cung cấp cho nhà xuất bản cái nhìn tăng cường vào quá trình mua quảng cáo tự động, cho phép họ xem xét xem DSPs nào đang mua kho lưu trữ của họ và họ đang trả bao nhiêu tiền cho nó. Tính minh bạch có thể giúp nhà xuất bản xác định DSPs hoạt động hiệu quả nhất và điều chỉnh giá kho lưu trữ của họ tương ứng.
Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.