Self-attributing network (SAN) - Mạng truyền thông tự phân bổ
Self-attributing network (SAN) - Mạng truyền thông tự phân bổ
Mạng truyền thông tự phân bổ (Self-attributing network - SAN) hoạt động như một nhà xuất bản lẫn một mạng quảng cáo và có thể quảng cáo trên nền tảng của chính mình.

Mạng truyền thông tự phân bổ là gì?

Mạng truyền thông tự phân bổ (Self-attributing network - SAN) là một loại mạng quảng cáo độc đáo có khả năng tự quảng cáo trên nền tảng của chính mình. Điều này có nghĩa là chúng hoạt động đồng thời ở hai vai trò là nhà xuất bản lẫn mạng quảng cáo, cho phép đo lường chuyển đổi nội bộ. Do đó, SAN có thể theo dõi mỗi chiến dịch quảng cáo và hiệu suất của nó trên nền tảng của mình - điều không thể thực hiện được trong các mạng quảng cáo truyền thống. Tính năng này giúp SAN có cái nhìn chính xác hơn về hiệu suất quảng cáo của mình cũng như cung cấp thông tin chi tiết để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo và tạo ra kết quả tốt hơn.

Cơ chế hoạt động của mạng truyền thông tự phân bổ

Cơ chế của SAN dựa trên việc sử dụng mã định danh độc nhất, hay "địa chỉ," được gán cho mỗi nút mạng (node). Những định danh này cho phép dữ liệu được định tuyến đến nút đúng dựa trên định danh thay vì phụ thuộc vào các yếu tố khác như vị trí trong mạng. SAN thường được triển khai dưới dạng một hệ thống phân tán, trong đó mỗi nút mạng chịu trách nhiệm về định danh duy nhất của chính nó, đồng thời cũng có thể hoạt động như một bộ định tuyến cho các nút khác trong mạng.

Khi người dùng nhấp vào một quảng cáo trong SAN, họ sẽ được gán một mã định danh duy nhất ghi lại bởi chính mạng lưới này. Định danh này sau đó đồng hành cùng với người dùng trong suốt quy trình chuyển đổi, cho phép SAN theo dõi hành trình của họ cũng như ghi nhận phân bổ chuyển đổi đến đúng chiến dịch quảng cáo.

SAN thường sử dụng các công nghệ khác nhau để gán và theo dõi mã định danh, bao gồm cookie, ID thiết bị và pixel theo dõi. Những công nghệ này giúp SAN xác định và theo dõi người dùng qua các thiết bị, trình duyệt và nền tảng khác nhau, cung cấp một hình ảnh toàn diện về hành trình của người dùng.

Mạng truyền thông tự phân bổ và MMP

SANs hợp tác với các đối tác đo lường di động (MMP) để cung cấp cho marketer cái nhìn chính xác hơn về hiệu suất quảng cáo của họ. SAN hoạt động ở hai vai trò đồng thời là nhà xuất bản và mạng quảng cáo, do đó, có thể đo lường chuyển đổi trong nội bộ. Thông tin chuyển đổi này sau đó được chia sẻ với MMP như Airbridge thông qua một giao diện lập trình ứng dụng (API).

Khi SAN chia sẻ dữ liệu chuyển đổi của mình, MMP có thể cung cấp dữ liệu phân bổ chính xác và toàn diện hơn cho nhà quảng cáo. MMP sau đó cũng có thể sử dụng dữ liệu từ SAN kết hợp với dữ liệu riêng để cung cấp một hình ảnh toàn diện về hành trình người dùng, bao gồm chiến dịch nào tạo ra nhiều chuyển đổi và doanh thu nhất. Điều này giúp marketer tối ưu hóa chi phí quảng cáo, cải thiện ROI cũng như tận dụng tối đa ngân sách quảng cáo.

Ngoài ra, SAN và MMP thường hợp tác để cung cấp cho các nhà quảng cáo các biện pháp phòng chống gian lận tốt hơn. Ví dụ, SAN có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi họ thu thập để xác định và đánh dấu mối nguy gian lận tiềm ẩn, sau đó chia sẻ thông tin đó với MMP. Cuối cùng, MMP có thể thực hiện các biện pháp để ngăn chặn gian lận cũng như bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.