Push notification (Thông báo đẩy)
Push notification (Thông báo đẩy)
Thông báo đẩy (Push notification) là một loại thông báo hiện lên trên thiết bị di động được gửi để cung cấp cập nhật, ưu đãi hoặc thông tin khác cho người dùng.

Thông báo đẩy là gì?

Thông báo đẩy (Push notification) là một loại tin nhắn xuất hiện trên thiết bị di động. Những thông báo này có thể được gửi từ nhà phát hành bất kỳ lúc nào; người dùng không cần phải mở ứng dụng hoặc sử dụng thiết bị để nhận được chúng. Thông báo đẩy có thể được sử dụng để cung cấp cập nhật, đưa ra giảm giá hoặc chia sẻ thông tin khác với người dùng. Chúng được gửi đến cả thiết bị iOS và Android, đồng thời được kích hoạt bởi các sự kiện khác nhau như một email, sự kiện trong lịch hay cập nhật tin tức. Thông báo đẩy thường được doanh nghiệp sử dụng để cập nhật đến khách hàng về sản phẩm mới, giảm giá, và các chương trình khuyến mại khác. Chúng cũng có thể được dùng để cung cấp thông tin cần thiết trong thời gian ngắn như cảnh báo hay cập nhật tin nóng.

Tại sao thông báo đẩy có vai trò quan trọng?

Thông báo đẩy là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà quảng cáo di động tương tác và giữ chân khách hàng. Dưới đây là một số cách mà thông báo đẩy có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp:

  • Tăng cường tương tác của khách hàng: Thông báo đẩy có thể được sử dụng để gửi các thông điệp cá nhân hóa đến người dùng, chẳng hạn như các ưu đãi đặc biệt hoặc giảm giá. Người dùng nhận được thông báo đẩy thường có xu hướng tương tác với ứng dụng cao hơn.
  • Tăng khả năng giữ chân khách hàng: Thông báo đẩy cũng có thể được sử dụng để nhắc nhở người dùng về ứng dụng và những lợi ích mà nó mang lại. Điều này có thể giúp tăng cường khả năng giữ chân cũng như giảm khả năng người dùng gỡ bỏ ứng dụng.
  • Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi: Bằng cách chọn lọc thông báo đẩy gửi đến các phân khúc người dùng cụ thể, nhà quảng cáo có thể cải thiện khả năng người dùng hoàn thành một hành động mong muốn.

Phân loại các dạng thông báo đẩy

Có nhiều loại thông báo đẩy khác nhau mà các nhà quảng cáo di động có thể sử dụng để tương tác với khách hàng:

  • Thông báo giao dịch: Được gửi để thông báo cho người dùng về một giao dịch hoặc cập nhật cụ thể, như xác nhận mua hàng, tình trạng giao hàng hay cập nhật tài khoản.
  • Thông báo khuyến mãi: Được sử dụng để quảng cáo các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc sản phẩm mới. Thường được sử dụng để thúc đẩy doanh số bán hàng và tăng cường tương tác.
  • Thông báo dựa trên vị trí: Kích hoạt khi người dùng tiền vào một vị trí cụ thể, chẳng hạn như cửa hàng hoặc một khu vực nhất định. Có thể được sử dụng để cung cấp giảm giá hoặc thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ gần đó.
  • Thông báo dựa trên hành vi: Kích hoạt bởi hành vi của người dùng, như lịch sử duyệt web hoặc lịch sử mua hàng. Những thông báo này cũng có thể được sử dụng để đưa ra các đề xuất cá nhân hóa hoặc cung cấp giảm giá nhắm mục tiêu.
  • Thông báo dựa trên thời gian (Time-based notifications): Lên lịch để được gửi vào một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như cập nhật hàng ngày hoặc hàng tuần. Là công cụ hữu ích để thông báo cho người dùng về nội dung mới hoặc sự kiện sắp tới.
  • Thông báo tái tương tác (Re-engagement): Được gửi đến người dùng không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định để kích thích họ quay lại ứng dụng.
  • Thông báo trong ứng dụng (In-app notifications): Hiển thị bên trong ứng dụng thay vì dưới dạng cửa sổ pop-up trên thiết bị. Có thể được sử dụng để thông báo cho người dùng về nội dung mới hoặc cập nhật trong ứng dụng.

Bằng cách kết hợp những loại thông báo đẩy khác nhau này, các nhà quảng cáo di động có thể tương tác và giữ chân khách hàng một cách hiệu quả.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.